av Sondre Båtstrand | februar 3, 2010  

Fortell verden om norsk lakseoppdrett!

Lukket oppdrettsanlegg. Foto: www.pelletssei.no

Lukket oppdrettsanlegg. Foto: www.pelletssei.no

I går lanserte Norges Miljøvernforbund en internasjonal informasjonskampanje om norsk lakseoppdrett. I dag fulgte jeg opp på vegne av Miljøpartiet De Grønne, og sendte oppfordringer til grønne partier i USA, Europa og Japan om å spre budskapet om at norsk oppdrettsfisk er miljø- og dyrefiendtlig.

Norge eksporterer store mengder oppdrettslaks til Storbritannia, Frankrike, Polen, Russland, Spania, Sverige, Nederland, Italia, Finland, Japan og USA. Nå får de grønne partiene i disse landene beskjed om å vende tommelen ned for norsk oppdrettsnæring. Jeg er også i gang med å jobbe opp mot EU-parlamentet.

Rømminger, sykdommer, dyreplageri, forurensning, fôrdumping og sløs med ressurser. Slik vil jeg oppsummere dagens oppdrettsnæring basert på åpne merder og bruk av menneskemat som fiskefôr. Næringen truer villaksen og økosystemene i våre elver og fjorder!

Miljøpartiet De Grønne vil ha lukkede anlegg og strenge restriksjoner på fôret for å sikre en bærekraftig næring. Vi er langt unna målet, men jeg håper at internasjonalt press kan få næringen på grønnere tanker!

EU-parlamentet fikk gjennom forbud mot omsetning av selprodukter. Kan oppdrettsfisk være neste mål?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Men ville du skutt deg selv i beinet fordi du sliter på veidekket?

Sondre: Siden du spør: Nei.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette var smart gjort. Vi står på! Det tok litt tid før forbudet mot omsetning av selprodukter. Folk kommer etterhvert til å forstå at nåværende form for lakseoppdrett er idiotisk, vandalistisk og barbarisk. Det er ikke noe verdens beste land Norge burde drive med.
Det er fult mulig å finne en annen form for inntekt, nordmenn er dyktige nok til det

Sondre: Vi skal stå på til næringen er under kontroll: Færre anlegg, mindre anlegg, bedre dyrevelferd, lukkede anlegg og bærekraftig fôr. Mye arbeid!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vær klar over at du personlig kan bli strafferettslig ansvarlig om du sprer desinformasjon som medfører inntektstap for næringen.

Sondre: Jeg har god dokumentasjon for mine påstander og er ikke i det hele tatt bekymret for søksmål fra næringen. La dem komme!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg mener vi burde beholde lakseoppdretten for å beholde det gode matutvalget vårt og til resten av verden. Laks er godt. Man kan ikke få både i pose og sekk. Jorda varer ikke evig likevel.

Sondre: Jeg mener vi må begrense lakseoppdrett for å verne om villaks. At jorden ikke varer evig er vel ikke noe godt argument for å tømme jordens ressurser på kortest mulig tid?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå får folk våkne opp av denne sløvheten som henger over dette landet. Skal vi fore oss selv og våre barn med sånn dritt ?? Nei jeg boikotter fullstendig oppdrettsfisk og oppfordrer alle til å ta ansvar for at vi skal få sunne produkter i våre fiskedisker. Det er en skam at norge ikke kan tilby samfunnet fersk fisk !!!!!!!!!!!!!!!!!

Sondre: Det sies at en blir det en spiser…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er så enig med deg. Oppdrettsfisk smaker ikke godt, lukter ikke godt og tømmer havet for villfisk. En dokumentar på TV viste at det trengs 2,5kg villfisk for å produsere 1kg oppdrettsfisk. Vi har sluttet å kjøpe oppdrettsfisk i vår familie. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det regnestykket ikke vil fungere i lengden. Ser at det er mange usaklige kommentarer her og det er synd. Da skjønner en virkelig ikke alvoret.

Sondre: Bra at du skjønner alvoret!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva vet du egentlig om laks og lakseoppdrett Sondre? Kritisk sans er er en edel egenskap, men lite verd hvis man ikke gidder å sette seg ordentlig inn i sakene.
Ta deg et besøk til et oppdrettsselskap og snakk med flinke og ærlige folk som driver bærekraftig og fornuftig verdiskaping langs kysten.
Late, forutinntatte “idealister” er vanligvis uinteressante og oppnår lite..

Sondre: Jeg har opparbeidet meg en god del kunnskap om lakseoppdrett. Hvor mener du at jeg tar feil? Jeg har masse dokumentasjon bak alle påstandene.
Lakseoppdrett er ikke bærekraftig slik det blir gjort i dag. Kom gjerne med dokumentasjon på det motsatte – og helst fra mer seriøse kilder enn havbruksnæringen selv…
Kommentaren din later for øvrig til å være rimelig forutintatt. Jeg ser ikke hva du oppnår med slike kommentarer….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre!

Fortell litt om alt det andre Norge driver med også i samme slengen! Dokumenter dyrevelferd, ressursbruk, antibiotikabruk for den samlede dyreproduksjonen (kylling, gris, ku, sau) i Norge, og gi meg den dokumentasjonen som sier at oppdrett er verre enn ordinærirt dyrehold. Hva med kattehold? Se på hva de spiser av villfisk fra havet i forhold oppdrettsnæringa! Og dyrevelferd i forhold til ordinært fiske kan du jo også se på!

Sondre: Jeg jobber veldig mye med dyrevernsaker og vet at det er store problemer i det ordinære dyreholdet. Du kan lese mer om grønn dyrepolitikk her.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rømming: ja kan være et problem, men man vet ikke anslagsvis hvor stor genetisk forskjell det er mellom villfisk og oppdrettsfisk. Men jeg kan se dette et et problem

sykdommer: nei for villfisk er ikke syk ?

Dyreplageri. Hvordan ? forstår ikke den i det hele tatt, de er i et bur, de svømmer bare irundt om innstink, god mat tilførsel, De kjenner jo ikke til noe annet.

Forurensing: Tja eneste som er vel spillfor og vanlig avslipp fra fisken ? kan vel også ta kjemikalier som er i bruk for å hindre sykdom som er meget lite brukt etter som jeg forstår.

fòrdumping: tja, fôr er vel det dyretste som er for oppdrettsnæringen, er det da ikke lite økonomisk å dumpe fôret ?, tror nok de vil ha dette vekk like mye som andre.

Sløs med ressurser? Hvordan ? man fòrer fisken med fisk, men bruker jo bare fisk som er rester etter annen fisk og små fisk som ikke brukes til mat i verden uansett. Og bruk av fiskemel og fiskeolje har vel ikke økt i verden siden 70 tallet uansett, da brukte annen denne kilden som protein.

Men jeg er jo ingen ekspert på feltet, men jeg intrissert i oppdrettsnæringen som er en slik viktig inntektkilde for Norge

Sondre: Noen kjappe svar.
Rømming: Scroll ned til Biologiske konsekvenser
Sykdommer: Les mer hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Lakselus er et stort problem og truer villaksen.
Dyreplageri: NOAH støtter kritikk mot fiskeoppdrett og her er hva Miljøvernforbundet skriver om dyremishandling.
Forurensing: Les mer
Fordumping: Det er masse dokumentasjon du kan sette deg inn i her, her og her.
Sløs med ressurser: Les og lær :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei! Kan det ikke være en ide å i det minste forsøke å gå litt objektivt inn i denne problemstillinga? Det er vanskelig å se for seg noe sunnere mat enn fisk. Opprett av fisk / sjømat er effektivt, bærekraftig og viktig med tanke på å dekke framtidas behov for mat. Ei faglig forankra, objektiv og åpen tilnærming er nok mye mer effektiv enn dette skyttergravsprosjektet her. Ser fram til å lese vitenskapelige rapporter som belyser de problem dere fokuserer på, det har ikke vært lett å oppdrive til nå. Vitenskap krever mer enn synsing, kanskje det er problemet?

Sondre: Kan du peke på én eneste feil i min fremstilling? Du finner masse lenker rundt på denne bloggen. Den som leter vil finne ;-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel siden dere har så god dokumentasjon på laks kan dere jo se på sau/gris/storfe og ellers øvrig husdyr så kan du jo dokkumentere bærekraftig forforbruk/co2 utslipp/dyrevelferd etc kontra anna næring som f.eks oppdrett så kan du jo fortelle hva som er milijø/dyrefiendtlig.. personer som utelukkende kritiserer oppdrett vet for lite om anna næring.. Vet du f.eks hvor mye fiskeråsoff som brukes i dyrefor?? Samt når det gjelder villaks kontra oppdrett er det heller ikke ensbetydende at oppdrett ødelegger villaks iflge en forsker jeg nylig overhørte, samt i en del lakseelver blir settefisk anlegg benyttet for å øke villaksstammen basrt på rogn fra stammen i elva, den blir og benyttet til ny stamfisk..

Sondre: Er jeg en person som utelukkende kritiserer oppdrett? Har du egentlig rettet skytset mot feil person?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rømning: Det ble i 2008 satt ut 300 millioner smolt. ca 90 000 av disse rømte. Regn selv og du finner ut at ca 0,3 promille av laksen rømmer. Dette er alt for mye, da oppdretterne taper ca 120 kr/laks som rømmer (snitt på 4kg pris på ca 30/kg). Dårlig bisniss å la laksen rømme.

Lakseproduksjon er den mest ressurseffektive produksjon av protein vi har i Norge i dag, laks gir nesten seks ganger mer igjen for en kg fôr enn hva en ku gjør. Gris og kylling er igjen litt mer effektive, men på langt nær så effektive som laksen til å utbytte en ressurs. Vi vil i 2010 produsere mer enn 5 ganger mer oppdrettslaks enn hele den norske kjøttproduksjonen til sammen. Verdens katter spiser mer fisk fra havet (og høykvalitets fisk også) enn hva oppdrettsnæringa forbruker. Logikken er at før du snakker om oppdrettsnæringa; skyt katta di… Oppdrettsnæringa bruker 6,2% av verdens fiskemelproduksjon, så det er ikke en kjempestor del av den vi snakker om.

Antibiotikaforbruk er 16X lavere enn for dyreproduksjon på land. Trekker man bort torsk fra statistikken benyttes den 50X mindre antibiotika per produsert kg laks.

Ingen tjener på at vi dumper fôr, vi ønsker mest mulig utav fôret, det er tross alt fiskeoppdretternes største utgift! Mange har fôrfaktor ned mot 1.

Sykdommer: Riktig, villfisk er ikke syk (fordi ingen ser de syke)

Alle dyr driter, det er fakta! En laks driter ikke mindre enn en ku, spørsmålet er hvor vi vil at dritten skal være. Den brytes jo naturlig ned i havet slik dritten fra oss mennesker, kuer, fugler osv.

Dyrevelferd: har en laks det bedre fritt i havet? Der ingen passer på pH i vannet, gir den mat nok, fisker på den osv?

Sondre: Fornekter du samtlige negative sider ved oppdrettsnæringen?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

To tomler opp til miljøpartiet! Den norske laksenæringa har altfor lenge fått lov til å gjøre som de selv vil. Norsk oppdrettslaks er en ikke bærekraftig, den er ikke miljøvennlig og den er den soleklart største årsaken til at norsk villaks står på randen av utryddelse.
Rømninger _kan_ ikke være et problem, det _er_ et kjempeproblem. Lakselusa (som lever herrens glade dager i en merd med titusenvis av laks) dreper effektivt laksesmolt på vei ut fjordene. Den lokale forurensingen slike anlegg forårsaker er betydelig, ikke vanskelig å innse det når man tenker på avfall fra titusenvis av laks på et relativt lite område. I tillegg har man spillfor.
Dette er også sløsing med ressurser fordi man må bruke 2,5 – 3 kilo villfisk for å produsere 1 kilo fjøsfisk. Tallene der er klare. Og nei, det er ikke primært rester etter annen fisk som brukes, det er fisk fanget for dette formålet. Selv om ikke vi spiser denne fisken er det nok andre skapninger som gjør det. Skal vi ødelegge økosystemet til havs for at vi skal kunne eksportere fjøslaks til Japan?
Jeg ser det etterlyses en faglig forankra tilnærming her… De nøytrale fagmiljøene er enige; oppdrett av laks er med god margin hovedårsaken til at Norges stammer av villaks er på vei mot stupet, sammen med det aller meste av sjøørretten langs Trøndelags- Møre- og Vestlandskysten. Ting må skje nå, snart er det for sent.

Sondre: Takk for støtte!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Oppdrettsnæringen forsøpler kysten vår. Det vil
ta meget lang tid å reparere skadene. Min hjemlige elv er nå tom for laks grunnet oppdr. anlegg i fjordåpningen. Lakselusen har tatt knekken på all villaks i fjorden.

Sondre: Trist. Dette må vi ordne opp i!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synd noen er så til dei grader desinformert,oppdrett av laks er den mest effektive,og miljøvennlige måten å produsere mat på,synd ein del folk ikkje setter seg inn i fakta før dei meiner noe om ting……

Sondre: Hmmm, hva var det du mente var feil?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis oppdretterne fortsetter sin kamp fra skyttergravene er det til villaksens beste på sikt. De kan ikke i evig tid bedyre sin uskyld ift negative konsekvenser direkte relatert til næringen. Lakselus, rømminger, forurensing kan ikke forsvares og bortforklares på sikt. Forbrukere nasjonalt og internasjonalt vil etterhvert bli bevisste på at de ikke ønsker å støtte opp dette. Konsekvensen av dette blir at redusert etterspørsel i takt med forbrukernes bevissthet om at denne næringen ikke er bærekraftig.

Sondre: Takk for god kommentar.
Oppdrettere: Ta ansvar! Lukk anleggene deres og kjøp bærekraftig fôr – eller legg ned!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

bra det fins folk som stiller gode spørsmål.
De grønne kunne funnet seg en relevant og positiv rolle i Norge hvis de hadde vært litt mer interessert i hvordan ting egentlig er. Argumentasjonen viser at de sitter på et kontor i byen og skyter på aktiviteteter som de ikke har den minste peiling på. Derfor vil de alltid prioritere feil ift hvilke miljøspørsmål som faktisk trenger oppmerksomhet.
f.eks.er laksefôr basert på meget avansert vitenskap hvor bærekraft tillegges stor vekt – det er særdeles sunt for laksen, gjennomkontrollert av kompetente myndigheter og kan uten noe problem spises direkte av folk. Egentlig utrolig at folk er så skeptiske til maten laksen får når de spiser så mye dritt selv.

Jeg kan dette og kan godt gå gjennom en del viktige sammenhenger med Sondre &Co hvis de er interesserte…?

Sondre: Motstanden mot dagens fiskeoppdrett er ikke et urbant fenomen! Det blir useriøst å slenge ut slike påstander.
Det er ikke konstruktivt å la oppdretterne ødelegge fjordene våre – og vi må kalle en spade for en spade!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Tja” lister opp en rekke spørsmål knyttet til oppdrett. Svarene dekker også andre kommentarer, som “KKR” og signaturens krav til vitenskapelighet. Plassen krever at det bare gis eksempler:
Rømming: ja kan være et problem, men man vet ikke anslagsvis hvor stor genetisk forskjell det er mellom villfisk og oppdrettsfisk. Men jeg kan se dette et et problem.
Svar: Havforskningsinstituttet er entydig på at oppdrettslaksen er avlet fram til et nivå der den er lite tilpasningsdyktig til et liv i fri tilstand. Ved rømming og gyting vil den gi et avkom som vil ha høy dødelighet og svekke bestanden. Lav overlevingsevne kan føre til utrydding.

sykdommer: nei for villfisk er ikke syk ?
Svar: Villfisk kan man ikke gjøre noe med, så spørsmålet er irrelevant.
Men tette konsentrasjoner av fisk er i seg selv sykdomsfremkallende. Tetthet og stress gjør fisken mer mottagelig. Ett eksempel: Prof. Are Nylund, Institutt for Biologi, UIB, har påvist at lakselus er vert for en mikrosporidie som gir svært høy dødelighet. Det fører til at sykdomen PD blir dødelig. Bare de 4 siste årene har det dødd laks i mærdene på grunn av PD tilsvarende en verdi på 5000 millioner kroner.

Dyreplageri. Hvordan ? forstår ikke den i det hele tatt, de er i et bur, de svømmer bare irundt om innstink, god mat tilførsel, De kjenner jo ikke til noe annet.
Svar: Dyreplageriet er et resultat av bl. annet påført sykdom. Andre årsaker er sulten leppefisk som spiser øynene på laksen, stress som påføres med å bli pumpet inn og ut av brønnbåter for avlusing, etsesakder fra lusekjemikaler og mekaniske skader.

Forurensing: Tja eneste som er vel spillfor og vanlig avslipp fra fisken ? kan vel også ta kjemikalier som er i bruk for å hindre sykdom som er meget lite brukt etter som jeg forstår.
Svar: Spillfôr og avføring med store mengder fosfor og nitrogen er ikke en bagatell. Se Havforskningens rapporter på pelletssei.no og sjekk NIVA for eutrofisering. SFT (nå KLIF) gjentar sin bekymring fra 1998 om at Ektobann-merkenavnet på plantegiften som nå tilsettes laksefôret som lusebekjempelse-har lav vannløselighet og fryktes å akkumulere i sedimentene med skade på kalkdannende arter som reke, kreps, krabbe, hummer osv. Mange av de kalkdannende krepsdyrene er lavt i næringskjeden og vil følgelig gi konsekvenser for mattilgangen høyere opp i kjeden.

fòrdumping: tja, fôr er vel det dyretste som er for oppdrettsnæringen, er det da ikke lite økonomisk å dumpe fôret ?, tror nok de vil ha dette vekk like mye som andre.
Svar: Ifølge Havforskningsinsituttet dumpes nå ca. 100 000 tonn pellets pr. år. Når smolt settes ut blir det “sprengfort” for å redusere næringskonkurransen slik at så mye smolt som mulig tar føde til seg. Fylkesmannen i Rogaland har påvist at under visse betingelser svarer det seg å overfore = villet fôrdumping. Link på pelletssei.no

Sløs med ressurser? Hvordan ? man fòrer fisken med fisk, men bruker jo bare fisk som er rester etter annen fisk og små fisk som ikke brukes til mat i verden uansett. Og bruk av fiskemel og fiskeolje har vel ikke økt i verden siden 70 tallet uansett, da brukte annen denne kilden som protein.
Svar: Det brukes masse fisk som kan brukes direkte som menneskemat. Norges Sildesalgslag registrerte i 2009 omsetning av 80000 tonn Norsk Vårgytende sild til mel og olje. All olje går til laksefôr. EU-fiskeflåten bruker sin kvote på kolmule til konsum.

Men jeg er jo ingen ekspert på feltet, men jeg intrissert i oppdrettsnæringen som er en slik viktig inntektkilde for Norge
Svar: Det er fint at du viser interesse for en viktig næring. MDG ønsker en oppdrettsnæring i lukkede anlegg. Se eksempler på pelletssei.no. Videre ønsker vi at fôringsreglene skal være i henhold til Debios regelverk. Se debio.no
Du kan melde deg på Hardangerfjordseminaret i mai i Øystese. Det er landets største møteplass for oppdrettere, villfiskinteresser, forskere, myndighetene, politikere og andre interesserte. Landets bratteste læringskurve. Be om mer informasjon/påmelding hos villfisk@gisp.no.
Vennlig hilsen
Frode Strønen
Rådgiver Marin sektor Miljøpartiet de Grønne

Sondre: Takk for at du tok deg tid til å plukke fra hverandre innvendingene!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det virker for meg at du (sondre) ikke vet helt va du snakker om. Rømming er vel et av de største problemene Norsk oppdrett er utsatt for, men ting har blitt utrolig mye bedre de siste åra på denn fronten.. Er det noen som ikke er tjent med rømming , så må det vell være oppdretteren.

Sykdommer å bruk av medisiner vill jeg si ligger på et minimumstadie. Sykdom vil aldri bli et stort problem for villfisk pga for liten tetthet mellom individene, å hviss man ser på kjøttproduksjon så tror jeg det blir brukt betydelig mer medisiner i forhold til oppdrettsindustrien.

At Oppdrett av fisk er dyreplageri er noe av det dommeste jeg har hørt. En fisk i en mærde har det like godt som en vill fisk. Den får maten servert på gullfat hver dag. Tror ikke en fisk har så mye inteligens at den vet om så mye annet.

Greit nokk at opdrett forurenser en del når det er mye og stor fisk som står på en lokalitet. Det som er så bra er at når det blir tomt for fisk, så tar det veldig liten tid før havbunnen er tilbake til normalen igjenn. Har selv drevet å tatt bunnprøver av oppdrett, og har blitt forundrett av hvor fort naturen renser seg opp.

Helt til slutt vil jeg kommenter påstanden til Mikkel… Det at oppdrettsfisk smaker og lukter vondt er noe av det mest usaklige kommentaren jeg har hørt. Oppdrettstorsk har faktisk en høyere kvalitet en villtorsk. Tro det eller ei.

Sondre: Norges Jeger- og Fiskerforbund skriver på sine nettsider:

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anslår at 21 millioner oppdrettsfisk har rømt de siste ni årene, mens villfisk-innsiget i samme periode har vært på 4 millioner.- Villakskrisa er ikke avblåst. Vi skal ha flaks hvis dette skal gå i hop, sier DN-direktør Janne Sollie.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Miljøorganisasjoner driver i korte trekk med !shorting” på finansspråket.
Eller tjene penger på negativ verdiskapning.
Derfor går de normalt sett der det finnes størst mulighet for gevinst, som olje, fisk, osv.
Så hovedhensikten er å skade omdømmet, for så å selge seg tilbake med sympati, og penger i kassa.
Det er mye negativt med fiskeoppdrett, men det er allikevel dobbelt så skadelig med storfe produksjon i Europa.
Så man kan jo lure på hvor man legger fokuset hen.

Sondre: Nei, miljøorganisasjoner prøver å løse miljøproblemer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jaha endelig tar MDG opp lakseoppdrettsaken, for å forsøke å redde villaks og fjord økosystemene! Småsmala fiskere, fugl og vilfisk har felles interesser i sunne fjordøkosystemer. Når det gjelder en gullen inntekstskilde som gleder mange også som har små aksjeeiere på børsen, stenger man gjerne øyene for økologiske realiteter i fjordene og vil man høre på hvert forsker som bagatelliserer for å verner lommeboken. Så kan ikke sjøfuglene gjør som dør av sult, fjordene som blir til kloakker, villaks som er mer og mer fullt av farlig laskelus, laks i oppdrettsmerder som er mishandlet og lider, flere og flere elver full av rømt oppdrettslaks som parrer seg med de siste villaksene; Ja vi seer ikke, hører ikke, lukter ikke… skal vi måtte lære som konge Minos i den greske mytologien, at gull ikke spises?

Sondre: En indianer sa en gang: “Først når det siste treet er hugget ned, den siste elv forgiftet og den siste fisken fanget, kommer den rike mann til å forstå at man ikke kan spise penger.”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har ikke kjøpt oppdrettslaks i det heile tatt og kommer aldri til å gjøre det heller .
For det første bruker man 4 kg fisk til 1 kg Oppdrettslaks .
For det andre bruker man stoff i lakseforet som er kreftframbringende for å fjærne lakselus .
For det tredje så har vi en Fiskeriminister som passer havresekken .
Dette er en skam .
REDD VILLAKSEN !!!

Sondre: Enig, det er best å holde seg unna oppdrettslaks.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ein må ha 1,46 kg fisk for å produsere 1 kg laks, med ein forfaktor på 1,1 som er svært vanleg.
Altså at fisken legg på seg 1 kg av å ete 1,1 kg for. I motsetning til villaksen som et ca 10 kg for å legge på seg 1 kilo. Så dårleg utnyttelse av råstoffet er vel å ta litt hardt i at det er.
Av 100 kg for får ein:
65 kg laks ,20 kg kylling og 13 kg svin.

Dersom laksen ikkje trivast , så veks den dårleg og det blir dårleg butikk for næringa.

Eg føler at mange av kritikarane angriper den oppdrettsnæringa som var på 70-80 talet , og ikkje den næringa som er i dag.
Det som vart gjort på den tida er ikkje representativt for det næringa står for i dag.
T.d. medisinbruk , tetthet i merdene , og kortsiktigt inntjening. Vi som arbeider i denne næringa er opptatt av at det er bærekrafigt , lønnsomt og framtidretta. Men for all del er det viktigt med kritiske folk som setter lys på ting næringa må bli bedre til, og slik er det i alle næringar.
Ser og det att næringa får all skyld i at villaksen er på retur,pga lakselusa , eg skal ikkje påstå at det ikkje er ein medvirkande faktor , men eg berre lurer på kvifor villaksen då er på retur nord for trøndelag , der lakselusa glimrar med sitt fråver?
Kva med kraftutbygging , og den industrielle revulusjon , som medførte sur nedbør?
Kva med elveeigarlag som henta og flytta fisk ifrå det eine vassdraget til det andre.?
Eg har til og med hørt om elveeigarlag som har kryssa laks med ørret, og er ikkje det miljøkriminalitet så veit ikkje eg.
Men klart det er lettare å legge skuld over på andre , enn å vedkjenne kva ein sjølv har gjort.

Sondre: Den siste linjen slår raskt tilbake på næringen…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Faktum er at det går med mindre villfisk til å produsere en kilo oppdrettslaks enn det går med for å “produsere” en kilo villaks, høres rart ut, men er sant nok det. Dette kan bli slik fordi det også brukes vegetabile råvarer i fôret til laksen. Idéen med å forvandle blant annet uspiselig industrifisk, til menneskemat ved å bruke den til laksefôr, er vel egentlig genial og ressursvennlig.

Det er for tiden “inn” å hetse oppdrettsnæringen, kanskje er dette fordi at næringen tjener gode penger om dagen, og vi ser et lite utslag av janteloven?

Synes MDG bør søke å holde et saklig og profesjonellt nivå i debatten, og kvalitetssikre kildene sine.

http://www.laksefakta.no/content/view/547/79/

Spis din oppdrettslaks med god samvittighet, det er kanskje den sunneste fisken du finner i ferskvaredisken, og frysedisken.

Sondre: Hvilke kilder er det som ikke er gode nok? Fint om du kan være mer konkret i kritikken av MDG.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kunnskapsløst, propeganda og tull er ord som jeg tenkte på, etter å ha lest dette. Økosystemene i fjordene blir så aldeles ikke ødelagt, havet er fantastisk sådan, det skaper liv og rensker opp utrulig fort. Er oppdrettsanlegget lagt på strategisk korrekte plass, hva topografi angår, så er det så absolutt ingen problem. Et oppdrettsanlegg krever oksygen, så hvis man legger det til en åpen fjord uten terskler, så er det alfa omega for alle parter.
Dyreplageri er det heller ikke. Det er satt strenge krav til hvor mye tetthet av fisk det skal være, samt rett aldersklasse i en merd. Fisken får faktisk servert mat.
Det spises over 30 millioner måltider med norsk fisk HVER dag verden over. Laks har på en tidsperiode over 20 år økt med 90 %. I januar ble norsk laks eksportert for 1.8 milliarder.Noe rett må vi gjøre.

Sondre: Ja, næringen er bra på markedsføring, godt hjulpet av norske myndigheter. Resten er ikke like bra.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stakkars dem som spiser det. Naive og uvitende. Høy fisketetthet gir dårligere vannutskiftning, pluss nærhet til kysten, betyr høyere konsentrasjon tungmetaller enn i villfisken. Lite bevegelse hos laksen betyr mindre omega 3. God appetit!

Vil du ha laks, kjøp økologisk. Smaker bedre og mye sunnere. Debio og wwf godkjenner.

Sondre: Jeg vil heller anbefale villfisk (eller vegetarkost, selvsagt) fremfor Debio-godkjent opprettsfisk. “Øko-oppdrett” har veldig mange av de samme problemene som vanlig oppdrett, og kan være verre med tanke på lus. Jeg vil ha lukkede anlegg og bærekraftig fôr – og færre og mindre oppdrettsanlegg

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor snakker ingen om menneskehelse?? http://bit.ly/adXYYL Helsedirektoratet: “Å spise mer enn to måltider fet fisk i uken med dagens nivå av dioksiner og PCB gjennom mange år kan føre til en moderat overskridelse av tolerabelt inntak for disse stoffene”.

Sondre: Jepp, det er dumt å dumpe miljøgifter i havet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Frode.
Du har helt rett i at sjømat er mye mindre miljøbelastende enn “landmat”. Når det kommer fra konvensjonelt landbruk. Derfor vil MDG at landbruk drives økologisk og med større bruk av grovfôr. Kjøttforbruket av særlig storfe, svin og kylling bør reduseres, og vi må passe på at sau ikke blir kraftfôr-spiser slik som laksen.
Det er videre rett det som står på laksefaktasiden du viser til. Men det de ikke skriver, er at laks er det eneste matproduktet fra Norge som blir sendt med fly. Og da er det “økologiske fotavtrykket” enormt. Bare Kina inkl. Hong Kong kjøper ca. 20 000 tonn flysendt laks i året, Japan mer. 1 kg. filèt gir flysendt 4-5 kg. CO2. Og da blir også laksefakta-setningen “For oppdrettslaks skriver storparten av klimagassutslippene seg fra fôrproduksjon.” fullstendig feil. Faktum er at lakseoppdrett i forhold til fiske av villfisk som stort sett blir eksportert saltet eller frosset er enormt ressurskrevende. Vil du ha deg et måltid med sunne fettsyrer, kjøp sild, makrell eller brisling.
Prøv kryddersild med rødløk, kapers, dill, rømme og rugbrød med en god øl og gammel opplandsk!
Oma, ta deg en titt på http://www.pelletssei.no

Sondre: Takk igjen, Frode (men jeg holder meg til veggisfôr)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

http://www.fhl.no/miljoe/sjoemat-en-klimavinner-paa-matbordet-article3498-24.html

Det blir litt rart å bruke den lille delen av sjømateksport som fraktes med fly som begrunnelse for at laks gir et uholdbart høyt utslipp av klimagasser, nå mestparten går via vei og med båt. Det blir også i økende grad satset på jernbane, selv om graden av manglende punktlighet i sistnevnte er et stort problem.

Med de mengdene som eksporteres, 2,6 millioner tonn, blir mengden flyfraktet liten.

http://www.fish.no/fiskeri/1664-eksportrekord-for-norsk-sjomat-i-2009.html

Personlig mener jeg at flyfrakt av varer alltid bør unngås, da dette er en helt uholdbar måte å drive varetransport på. Værstingen her er vel matvarer som flys til Kina for prosessering, henet hjem til Europa, og solgt i frysediske på supermarkedet..

Fôrleverandørene jobber også hardt for å produsere bærekraftige fôr.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Frode skrev:

“Dette kan bli slik fordi det også brukes vegetabile råvarer i fôret til laksen”.

Dette er riktig. Det brukes blant annet soya som for i oppdrettsnæringen; bare dette knytter det seg vesentlige problemer ved, både fordi jordbruksjorden kunne vært nyttet til andre ting enn fordyrking til produksjon av oppdrettslaks, og fordi produksjonen av soya i blant annet Brasil fører til press på regnskogen. Det samme gjelder også for bruk av tørrfor basert på soya i andre næringer.

Som et tilleggsmoment kunne man diskutere hvordan bruken av vegetabilsk for fører til at både fiskehelse og positive helseeffekter for oss av å spise fisken reduseres, se forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2008/februar/1203067276.24

“Idéen med å forvandle blant annet uspiselig industrifisk, til menneskemat ved å bruke den til laksefôr, er vel egentlig genial og ressursvennlig”.

Mye av fisken som brukes er langt fra “uspiselig industrifisk”, og fiskes på flere arter som benyttes ligger også på et lite bærekraftig nivå. Det er ikke ressursvennlig, men snarere ekstremt korttenkt. Overfiske på fisk lavere i den marine næringskjeden går også utover fisk som er høyere i samme næringskjede, som f.eks. torsk.

Fiskeoppdrett kan selvsagt være både ressursvennlig og bærekraftig, dersom den drives på riktig måte. Historisk har det vært drevet betydelige mengder bærekraftig fiskeoppdrett i flere deler av verden, noe UMB-forsker Ian Bryceson har skrevet en hel del om. Oppdrett basert på herbivor fisk (vegetarianerfisk) som karpefisk kan være godt egnet – gjerne i kombinasjonsdrift med landbruk, der oppdrettsfisken kan inngå i et ressurskretsløp.

Laks, ørret osv. kan også oppdrettes på bærekraftig vis, men det forutsetter bruk av lukkede anlegg, og det forutsetter bærekraftig forbruk av for. Dette er dessverre ikke tilfelle for dagens norske oppdrettsnæring. Dermed er både forproblematikk, sykdomsproblematikk og forurensningsproblematikk vesentlige problemer.

“Det er for tiden “inn” å hetse oppdrettsnæringen, kanskje er dette fordi at næringen tjener gode penger om dagen, og vi ser et lite utslag av janteloven?”

Som en sidenote sier Janteloven blant annet: “Du skal ikke tro du er klokere enn oss” og “Du skal ikke le av oss”, noe som kanskje kunne passe bra på en del av forsvaret som leveres for oppdrettsnæringen her. For meg fremstår det imidlertid mest som et forsøk på en hersketeknikk. Selv når jeg selv bruker den. Kan vi la være?

Oppdrettsnæringen er dessuten i ferd med å undergrave sitt eget økonomiske grunnlag; dette på grunn av problematikken med lakselus. På sikt er dagens oppdrettsnæring ikke bare ikke-bærekraftig fra et økologisk perspektiv, men også fra et økonomisk perspektiv.

Vera skrev: “Argumentasjonen viser at de sitter på et kontor i byen og skyter på aktiviteteter som de ikke har den minste peiling på. Derfor vil de alltid prioritere feil ift hvilke miljøspørsmål som faktisk trenger oppmerksomhet.”

Dette er i sannhet et underlig argument. Jeg bor selv ved en fjord der det samlet sett ligger over tretti oppdrettsanlegg, og ikke langt unna en av de fjordene der oppdrettsnæringen har mest å svare for, Hardangerfjorden. Dagens mengder av og type av oppdrett er ikke bærekraftig, og det kan både lokale yrkesfiskere og lokale hobbyfiskere skrive under på. Problematikken ifht. villaks er enorm, og det tjener ingen å skyve dette under teppet.

Mengder av miljøspørsmål trenger dessverre oppmerksomhet, og problemene med fiskeoppdrett er dessverre bare et av dem. Tro meg: jeg skulle gjerne ønske at problemet ikke fantes, slik at jeg kunne konsentrere meg mer om andre ting.

mvh

Øyvind Strømmen
fylkesleder, Miljøpartiet De Grønne i Hordaland

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00