av Sondre Båtstrand | januar 23, 2010  

Regjeringen klarer ikke å ta stilling til helse- og miljøfarlig import

Illustrasjon fra treehugger.com

Illustrasjon fra treehugger.com

Ny forskning peker på helsefare ved å spise genmanipulert mais og det er godt dokumentert at genmanipulasjon er farlig for dyr og natur. Likevel klarer ikke Miljøverndepartementet å ta stilling til import av genmanipulert mais. I halvannet år har regjeringen nølt, fordi de mener det er så mange hensyn å veie opp mot hverandre. Det et atter et eksempel på regjeringens unnfallenhet i viktige verdispørsmål. Miljøpartiet De Grønne har hele tiden stått mot genmanipulasjon. For oss er det en enkel sak å ta stilling til: Nei til genmanipulasjon!

I begynnelsen av juni 2008 anbefalte Direktoratet for Naturforvaltning åpning for import av to typer genmanipulert mais, NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer Crop Science. Siden det har saken ligget his Miljøverndepartementet, mens Miljøpartiet De Grønne gjentatte ganger har bedt om avvisning av GM-mais, se blant annet her og her.

Det er mange problemer knyttet til genmanipulasjon, som fattige bønder som blir avhengige av nye innkjøp hver sesong, utarming av artsmangfoldet, og at genmanipulerte organismer kan formere seg og mutere. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor ingen manipulasjon med planteartenes arveanlegg på gennivå. Hensikten med NK603 er for øvrig å gjøre at maisen tåler å bli sprøytet med giften Roundup. Vi vet at Roundup skader omgivelsene, så om maisen klarer seg, vil bruken av giften fortsatt forstyrre økosystemer og være svært giftig for amfibier.

Nå har franske forskere sett nærmere på maisen fra Monsanto: Den norgesaktuelle gmo-maisen NK603 gir uønskete virkninger og skader på hjerte, nyrer, lever, milt og binyrer hos pattedyr, konkluderer en fersk fransk undersøkelse, skriver Nationen. Jeg håper også at regjeringen leser innlegget Norgesaktuell gmo-mais kan gi organskade i samme avis.

- Saken er svært vanskelig. Det er mange som mener noe om dette, og vi må være sikre på at beslutningen blir riktig, sier kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen i Miljøverndepartementet.

Tøv, saken er svært enkel å ta stilling til: Miljøpartiet De Grønne ser på genteknologien som et forsøk på å industrialisere naturen og tilpasse den til profittinteresser, og partiet ber om forbud mot produksjon, import og omsetning av alle genmanipulerte produkter. Vi vil heller ha økologisk landbruk enn gift og genmanipulasjon på åkrene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ut fra informasjonen om at GMO-maisen NK 603 har med seg glysofatgift til forbrukerne, må Vitenskapskomiteen for mat sammen med Mattilsynet gjøre en ny vurdering av farene ved denne maisen. I oppslaget i Nationen kommer det fram at Vitenskapskomiteen for matsikkerhet til nå ikke har hatt kjennskap til denne analysen. Oikos, økologisk fellesorganisasjon, forventer nå at de gir et nytt råd til Miljøverndepartementet i denne saken. Så langt foreligger det ingen godkjenning av GMO-produkter til Norge, et ja fra Miljøverndepartementet i denne saken vil derfor skape en ny situasjon som vi advarer mot konsekvensene av. Hilsen Reidar Andestad

Sondre: 100 % enig. Flott at Oikos er på saken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Regjeringen setter pengeflowen, mva, tollavgifter og skatteinntekter høyere på priorioteringslista enn hensynet til menneskers helse og naturens ivaretagelse. Tragisk… det finnes igrunn ikke noe annet ord enn TRAGISK !

Sondre: Ja, det er tragisk hvordan Miljøverndepartementet mener det er vanskelig å ta stilling til import vi vet er skadelig for helse og miljø. Regjeringen vil ikke ha dyrkingen i Norge, men mener det er helt greit at vi støtter dyrking andre steder. Det er umoralsk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Igjen en grønn kjernesak, som du fronter utmerket + en bra oppfølger! Til denne: Du argumenterer godt. I tillegg vil jeg anføre dette “dypøkologiske” momentet: det finnes grenser for hvor mye vi skal tukle med naturen som liv. Fundamentalistiske vitenskapsfolk hevder at et slikt synspunkt er bakstreversk middelaldersk osv… men hver gang en etisk grense settes, vil forskningen finne nye retninger for sin virksomhet.

Sondre: Når teknologien blir utviklet raskere enn etikken, er vi på en farlig vei.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Regjeringen klarer ikke å ta stilling til helse- og miljøfarlig import
Er jo veldig lett å å ta stilling. Bare si ja eller si nei. Det virker som om det er det du gjør.
Regner med at de som har fått tildelt ansvar vurderer begge/alle sider av dette noe nøyere. Denne overskriften regner jeg med at du og dine har forfattet utfra hva dere har fanget opp fra ande kilder! Eller tar jeg feil?? Har dere faktisk forsket litt selv??

Sondre: Hmmm, tror du regjeringen forsker selv? Vi leser forskningsrapporter og lytter til forskere. Et manglende standpunkt er ikke nødvendigvis mer reflektert enn et standpunkt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et veldig lite tema angående genmanipulering av mat du skriver om. Av det jeg forstår av det du skriver, er det kun stoffet NK603 og giften Roundup som er det skadelige. Og at du mener løsningen på problemet er ikke å eliminere sprøyting som er helseskadelig, men å eliminere genmanipulering.

Jeg for min del mener økologisk mat er bare tøv, og velger bevist ikke-økologisk mat over økologisk. En av grunnene er at genmanipulering hjelper oss å få mer ut av maten vi dyrker, og at mindre avlinger trenger å gå til spille. Penn and Teller Bullshit! har en veldig fin episode om akkurat dette temaet.

Jeg mener fremdeles at det er helt tragisk at import av mat som inneholder giftige stoffer ikke blir stoppet. Men med de strenge kravene Mattilsynet kommer med, føler jeg at jeg ikke har noen grunn til bekymring.

Ikke gi meg huden full av pepper fordi jeg synes genmanipulering er en god ting da ;)
Hilsen John i Stavanger!

Sondre: Gir genmanipulasjon større avlinger? En omfattende undersøkelse fra Union of concerned scientists fastslår at GMO ikke gir større avlinger.</em>

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Såvidt jeg kan se sier ikke studien at maisen er farlig å spise fordi den er genmanipulert. Det er fordi den inneholder sprøytemidler. Jeg har vanskelig for å se for meg hvordan genmanipulert mat skal være farlig å spise pga selve manipuleringen. Finnes det noen beviser for det egentlig? Med mindre manipuleringen fører til økt opptak av farlige kjemikalier, men det er jo nettopp det motsatte man bl.a. prøver å få til med slike metoder. Det er bruken av farlige sprøytemidler som er kritikkverdig.

Genmanipulering er en genial idé. Man har drevet med det i alle tider i form av avl. Uten dette hadde vi fortsatt vært jegere og sankere. De nye molekylærbiologiske metodene er bare en bedre og mer effektiv måte å gjøre det på. Ja, men bør være forsiktig. Men å bannlyse det fullstendig er en idiotisk idé med irrasjonell frykt og manglende forståelse i bunnen.

Sondre: Monsanto vil ha NK603 fordi den tåler Monsantos egen gift Roundup og fordi det sikrer store selskaper kontroll over hele matkjeden. Jeg foretrekker økologisk mat og uavhengige bønder….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fare stor Fare her må man sette foten ned

Genmanipulert mais, er gift for kroppen. Endelig har man kommet fram til sannheten. Moder natur har formet menneskene og naturens planter i ualminnelige tider, og dette samspill er 100% perfekt tilpasset, så skal man på profittens alter gjøre om dette fine samspill ved å omrokere maisens genetiske struktur. Det reneste vannvidd. Jeg har sluttet å kjøpe mais i butikken, da jeg lenge har trodd at dette var skadelig. Og denne beslutning vil jeg beholde helt til jeg får et klart svar fra norske myndigheter som har med dette å gjøre at det nedlegges et total forbud mot genmodifisert mais til Norge.

Sondre: GMO handler mye om makt. Jeg anbefaler filmen Food Inc!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er da ikke noe vanskelig spørsmål. Det er snarere ganske enkelt. Dersom det finnes den minste mistanke om at genmanipulert mais er skadelig, så tillater man det ikke.
Så enkel er den saken. Det er ikke nødvendig å problematisere slike spørsmål. Da går man storkapitalens ærende og undergraver hensynet til miljøet.

Sondre: Nettopp! Dette handler om makten over maten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Heilt enig, ikkje godta GMO produkt! Eg vil henvise til ein artikkel, publisert av Bellona :
“Studier har imidlertid vist at fordøyelsessystemet kan bli påvirket av mat fra transgene planter (Ewen & Pusztai, 1999). Funnet til Ewen og Pusztai (1999) viste at tarmen til rotter fôret med en type transgene poteter, endret morfologi. Da disse resultatene ble kjent, ble den transgene poteten trukket tilbake, og videre forskning ble forbudt. Det er også påvist at DNA fra GM avlinger har blitt overført til tarmbakterier hos mennesker (Gilbert et al., 2002). Forsøkspersonene ble gitt milkshake og hamburger inneholdende GM soya med gen for herbicidresistens. Dette genet ble senere funnet igjen hos bakterier i tarmen til forsøkspersonene. Forsøket ble utført på personer med utlagt tarm. Det er overraskende at DNA fra den transgene soyavarianten kan overleve oppholdet i magesekken og opptre mer eller mindre intakt i tynntarmen.

Det er også viktig å merke seg at genforurensning ikke kan ryddes opp i i ettertid. Effektene kan dermed blir irreversible. Ut ifra dagens tilgjengelige kunnskap anser Bellona transgene planter som en uakseptabel fôrkilde for oppdrettsnæringen.”

For å lese heile artikkelen, gå til :

http://www.bellona.no/Havbruksweb/Artikler/For_alternative_ravarer

PS! Undertittel er : Transgene planter (GMO)

Sondre: Takk for viktige opplysninger og gode kilder!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

http://www.youtube.com/watch?v=hErvV5YEHkE

Sondre: Genialt! Takk for lenken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Monsanto er et skadeselskap Dette selskapets produkter må holdes ute av Norge. Pensjonsfonet har mye eierinteresser i dette selskapet. De driver skadeverk over hele verden. Ref. bomulsproduksjon i India og soya i Argentina.

Sondre: Jepp, Monsanto er en av de absolutte verstingene!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En liten tanke.(eller to…)

Mennesket har for det første ALLTID genmanipulert maten, alle våre matvarer er krysset frem fra forskjellige arter for at de best skal tilfredsstille våre ønsker/krav. Det være seg blå poteter, robust og rik avling på hvete etc…

For det andre, hvordan i alle dager skal dere greie å brødfø verden basert på økologisk landbruk?? Fakta faen er jo at man får vesentlig dårligere avlinger med økologisk landbruk, noe som er lik mindre mat til verden. Dessverre er det ikke sånn i denne ligningen at minus og minus blir pluss…

Men kos dere i deres lille rosa boble…

NB.
(dere er selvf klar over at maaange av Norges “so called” økologiske bønder blander kunstgjødsel i møkka for den blir pumpet opp fra møkkakjellern. Dette ene og alene for at de skal få nok avling på jordene sine. Har selv vært med på dette i vårt landbruk. LoL Men staten gir bidrag bare vi kaller det økologisk, fint skal det være…)

Sondre: Å si at Monsanto driver med det samme som bønder har gjort i tusenvis av år virker ikke særlig seriøst. Genmanipulasjon og kryssing er ikke det samme.
For ferske fakta, les dette oppslaget. Økodrift øker avlinger i Afrika, mens det ikke er dokumentert økte avlinger av GMO.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her er det viktig å ikke legge vekt på kun én rapport. Les også http://www.foodstandards.gov.au/educationalmaterial/factsheets/factsheets2009/fsanzresponsetoseral4647.cfm

Sondre: Det er nok av GMO-kritiske rapporter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvor er linken til forskningen som viser dette?

Sondre: Jeg har lenker i innlegget. Se også neste innlegg og her.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Interessant å se på hva Monsanto har stått for tidligere:

“The World according to Monsanto:”

http://video.google.com/videoplay?docid=-1552144261451760754#docid=6262083407501596844

Filmen tar for seg bl.a.:

Roundup – et ugressmiddel Monsanto først hevdet var totalt nedbrytbart i naturen. Dette viste seg ikke å stemme. Mistenkt for å være kreftfremkallende

PCB – Gravde ned store mengder nær en by i USA med enorme konsekvenser for lokalbefolkningen (kreft). Monsanto benektet ethvert ansvar, men måtte til slutt betale ut en stor erstatning.

Agent Orange – Inneholdende dioxiner ble sluppet over lokalbefolkningen under Vietnam-krigen, med enorme konsekvenser.

Skal vi stole på et slikt firma når det gjelder maten vi spiser?!?

Sondre: Gode poenger. Monsanto eier ikke troverdighet i det hele tatt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, det er ikke bare i Norge hvor man har bøyd for USA sine interesser, historien om Rockfeller som eier Monsanto er ikke ny, “den grønne revolusjon” i lanbruket startet i 70 årene. Hvis mann ser hvilken katastrofe er i ferd å skje i Sør Amerika pga. Monsanto, kanske du skulle kikke på den. Samtidig Norge er en patetisk lakei av USA, frøbanken på Svalbard? Dårlig forklart og hvem eier baken? Du snakker om lille Norge, disse kriminelle får fritt leie til å forpeste hele kloden.

Sondre: Jeg tok opp én sak, men er klar over hvilken negativ innflytelse Monsanto har globalt. Møkkaselskap!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kan du linke til troverdige kilder som kan dokumentere at gensløyd generelt er skadelig?

Sondre: Gensløyd?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Finnes det i det hele tatt én eneste vanlig forbruker som önsker seg genmanipulert mat? At dette ikke synes aa vaere et vektig motargument sier vel det meste om kreftene som driver utviklingen av genmat videre. I iveren etter mer profitt “glemmer” man behendig at jorden har vaert et eneste stort laboratorium for pröving og feiling fra starten av, og at artene som eksisterer i dag er langt mer finstemte enn vi aner.

Sondre: Det er ikke den vanlige forbruker som ønsker GMO i butikkhyllene. Over 66 prosent av oss kan ikke tenke oss å kjøpe genmanipulert mat i norske butikker.
Jeg er enig i at vi mennesker bør vise mer respekt for naturens finstemthet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

At genmanipulert mat er mindre bra for helsen er det liten tvil om. Allikevel fortsetter propagandaen om at det ikk er noen fare, at genmanipulert mat er nøyaktig like bra som alternativet. Vi er heldig i Norge, vi har tilgang til informasjon og kan enkelt velge bort denne typen mat. Desverre er situasjonen ganske annerledes i mange andre land. På Filippinene distribueres det subsidiert ris via National Foot Authority. Risen er amerikansk, genmanipulert og lett gjennkjennelig ved at den lukter og smaker dritt. Allikevel har ikke majoriteten noe valg, de mangler penger til å kjøpe noe annet. Og for de fleste er ris forskjellen mellom liv og død, alternativer finnes ikke. Lurer på hva fremtiden bringer, hva disse millionene av fattige utvikler av sykdommer og lidelser? Men det betyr vel ikke så mye, de amerikanske pampene får sin fortjeneste og ofrene er på andre siden av kloden…

Sondre: Det er en kynisk verden. Først blir mennesker sultet halvt til døde, så blir de gitt utrygg GMO-mat for at GMO-industrien kan si at GMO metter de sultende…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som sagt allerede, det faktum at man noeler med aa si nei, er nok et eksempel paa at prioriteringene er feil. Mer og mer av den maten vi spiser er industri-produkter (jordbruk begynner ogsaa aa bli industri) og naeringsverdien av det som tilbys gaar i dass. I tillegg faar vi mer og mer rester av toksiske kjemikalier i kroppen. Tester viser at mange av oss gaar rundt med over 200 skadelige kjemikalier i kroppen. Er det rart at kreft blir stadig mer av et problem trass i millioner til forskning over aartier? Til byraakrater og politikere: Se realitetene i hvitoyet og ta ansvar!

Sondre: Takk for god kommentar. Jeg vil legge til at politikerne er valgt av folket, så her må folket også ta ansvar og kaste uansvarlige politikere – og stemme på grønne politikere som vet å si nei til GMO:-)!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg ønsker GMO dit pepperen gror, men på sikt så er jeg ikke så sikker på at vi har så mye valg. Vi har særdeles lite dyrkbart land, og en stadig voksende befolkning. Skal vi klare å produsere mat til disse, i jord med stadig dårligere vekstforhold, og vannmangelen som begynner å bli/har blitt et stort problem, så trenger vi matvekster som kan gro også under disse forholdene. Der er jeg stygt redd GM-vekster til slutt vil være løsningen.

Dog, i tilfelle Monsanto, kan jeg være villig til å godta det som finnes av konspirasjonsteorier. Dette firmaet skremmer meg.

Kan forøvrig anbefale Jimmy Dohertys serie, Jimmy’s Global Farming, som ihvertfall kan fgi et ørlite håp til de av oss som er fans av “sustainable farming”

Sondre: Takk for tips!
Jeg er blant dem som mener at vi på sikt ikke har noe alternativ til økologisk jordbruk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Slik jeg har forstått det jeg har lest av kilder du oppgir, så er det sprøytemiddel-rester som er problemet, og ikke det faktum at planten er genmodifisert. Skulle gjerne heller ha sett forskningsrapporten før jeg kommer med noen konklusjoner, men…

Jeg er ikke imot genmodifiserte planter. Det er vel bedre å være imot sprøyting. Det var nevnt at planten kan formere og mutere seg, som om det var en dårlig ting (kanskje jeg misforstod?). GM-planter er like mye “plante” som andre planter. De har bare blitt endret litt til nytte for oss (som budre være en god ting). Det som kan være farlig med GM-planter er hvis de har blitt modifisert ved bruk av plasmid innsetting, fordi plasmid kan bli tatt opp av bakterier i vår egen kropp der komplikasjoner kan bli et faktum (kommer litt an på). Utenom det har jeg ikke noen store innvendinger til genmodifiserte planter. Effekten på økosystemet kan diskuteres. Organismer vil alltid prøve å tilpasse seg forandringer til miljøet, så på sikt er ikke det så mye godt èller vondt. Det kommer litt an på hvor stor forandringen er og hvor voldsomme effektene av den er.

Sondre: Monsanto gjør mais resistent mot Monsantos gift. Sunt for mennesker, dyr og natur? Nope.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Burde kanskje også nevne at plasmid innsetting er den vanligste metoden.

Sondre: Ok

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lett å sitte i verdens rikeste land uten å gå sulten og tale mot GMO-mat…At det kan forekomme uheldige resultater er uunngåelig. Forøvrig har mennesket drevet med genetisk tilpasning av sine matvarer i tusener av år. Forskjellen er at nå trenger vi ikke gjøre det med slegge, vi kan gjøre det med pinsett. At selskapet dritten kommer fra er Monsanto kommer ikke akkurat som en bombe…Dette selskapet har en lang, og lite ærefull historie…Man burde kanskje ta konsekvensen av det snart heller enn å kaste GMO på bålet?

Sondre: Skepsisen til GMO er stor også i fattige land.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er på tide med nyansering av debatten. Vi har ingen belegg for å si på generelt grunnlag at mat fra genmodifiserte planter er farlig. Hele poenget er hva genet som settes inn koder for. Noen produkter vil kunne være skadelige eller uønskede, andre ikke. Setter man feks inn et gen som koder for dannelse av et farlig giftstoff sier det seg selv at det er skadelig. Men man kan godt tenke seg at man feks kan øke planters naturlige motstandskraft mot sykdommer, slik at plantene feks ikke blir infisert av sopp som lager giftstoffer som er farlig for mennesker. Det er på tide med nyansering av debatten i hva som er gode produkter og hva som er dårlige produkter, på samme måte som i kovensjonell planteforedling og landbruk.

Sondre: Mener du nyansering eller å svekke nei-argumentene? Jeg ser ikke noe behov for GMO.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kanskje dere skal sette dere litt bedre inn i hva genmanipulering er. Hvis det gjøres skikkelig under kontroll er det da ingen grunn til at disse skulle bli noe mere giftig enn annen mat. Spesielt ikke når du helst genmanipulerer mot sopp og sånt man vanligvis trenger kjemikalier mot. Tenk på alle som sulter fordi vi nekter både oss og dem å genmanipulere maten sin. Alt fordi vår høye hest utelukkende består av uvitenhet.

Eks: Den mest brukte risarten ble kraftig anngrepet av sykdom. Halve Asia stod i fare for å sulte i hjel. Ingen kjemikaler kunne benyttes.
Da var det noen som fant en plante, eller rettere sakt frøet til en plante, hadde antistoffer som gjorde den immun mot denne symdommen. Det genet som produserte antistoffet ble manipulert inn i genene til risarten. Voila.

GM korn som er mere motstandsdyktig mot tørke og innsekter kunne også hjulpet store deler av Afrika, for ikke å snakke om banan-farmerne.

Ikke alt som er fremmed er farlig…

Sondre: Mennesker sulter ikke pga manglende genmanipulasjon. Det er nok mat i verden. Det er fordelingen det er noe galt med.
Vi trenger landbruk på naturens premisser, ikke monokulturer, gift og gmo.
Ikke alt fremmed er farlig, men Monsanto er mer farlig enn fremmed…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel, det finnes massevis av dyrkbar jord verden over, poenget er at man produserer feil, dvs. mye av produksjon går til å dyrke dyrefør for å produsere tonnevis med kjøtt, som i seg selv er ikke noe særlig lurt å forspise seg av, som desverre skjer. Hver kilo kjøtt koster faktisk mange ganger i form av diverse dyrefør og vann, for ikke å nevne utslipp av butan og C02 som er med i prosessen. Vel løsningen er å produsere GM mat, makan til idioti som løsning og enda verre den ignoransen som hersker blant folk som sier “heldigvis at i Norge har man dokumentasjon om…”

Sondre: Det økende kjøttforbruket er ikke bra på noen måter. Les mer f.eks. her. Kjøtt er ressurskrevende. 22. desember blogget jeg om kjøttforbruket i Norge som stadig øker, mens regjeringen pøser penger inn i Opplysningskontoret for kjøtt. Uff.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Skal vi stole på et slikt firma når det gjelder maten vi spiser?!?”

Nei, du skal aldri stole helt på ett firma som potensielt trekker fortjeneste av din uvitenhet.

Men det betyr ikke at genmanipulert mat er farlig på grunn av at den er genmanipulert. Uten genmanipulert mat så hadde mange flere mennesker i dag gått sulten. Desutten så smaker genmanipulert mak i de fleste tilfellene mye bedre enn økologisk.

Husk økologisk dyrking av mat innebærer fremdeles sprøytemidler og slikt.

Sondre: Hvem hadde sultet om det ikke var for GMO? Sikker på at GMO er den beste løsningen?
Og her finner du regelverket for økologisk dyrking i Norge. Ikke perfekt, men absolutt steg i riktig retning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette beviser bare det denne regjering og dets byråkrater har bevist gjennom en årrekke at de har barer vaccum mellom ørene og kan ikke ta noen fornuftig avgjørelse.

Sondre: Vi har en regjering som sliter når det kommer til verdispørsmål.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Komentar til Obviously 26 jan-
“Det var nevnt at planten kan formere og mutere seg, som om det var en dårlig ting (kanskje jeg misforstod?). GM-planter er like mye “plante” som andre planter. De har bare blitt endret litt til nytte for oss (som budre være en god ting).”

Dersom genemanipulerte organismar formeirar seg og muterar, kan dette få store betydingar. Det amerikanske selskapet Monsanto er eit av selskapa som også er kjent for å ha tatt i bruk ein såkalla terminatorteknologi, som er eit sjølvmordsgen. Dette betyr i praksis at såkorna spirar og gir avling som andre korn. Forskjellen er at frøa blir sterile, utan ein kjemisk foredlingsprosess av frøa, som patenthavaren eig. Dette er fordi GMO produkta ikkje skal kunne spreie seg i naturen. Men ei anna side av dette, ser vi når bøndene skal dyrke neste avling. Då må dei kjøpe nye spiredyktige frø, men til ein betydeleg høgare pris en kva dei sjølve fekk! Prisen på slike GMO frø er allereie i dag 4 -12 gongar dyrare ved innkjøp enn naturlege frø. Dersom bøndene nyttar eigne frø ved neste avling/sesong er dei altså i teorien ufruktbare. Men kva om dei naturlege plantene blir forureina med dette terminator genet, ved ei tilfeldig krysning?
Då får vi eit stoooort problem, då vil nemleg dei naturlege plantene også bli sterile!

Men kven tjenar på dette? Då må alle nytte GMO!

Sondre: Tusen takk for en innsiktsfull kommentar!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har lest en del innformasjon fra Norske aktører.

Det virker som om vi ligger MANGE år etter feks Canada når det gjelder kunnskapsnivået om GMO.

Artikkelen fra lenken under burde sendes til regjering og alle som har problemer med å forstå at GMO burde totalforbys på verdensbasis:

http://www.i-sis.org.uk/whoOwnsLifeNotMonsanto.php

Sondre: Takk for lenken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her er bra foredrag fra en bonde og andre i Canada som sier hva som skjer dersom man begynner å bruke GMO i landbruket

http://www.workingtv.com/percyschmeiser.html

Se ivertfall disse (fra lenken over)
http://www.workingtv.com/media11/percy1.wmv
http://www.workingtv.com/media11/percy2.wmv
http://www.workingtv.com/media11/percy3.wmv

Hvis man har sett foredraget ovenfor og fremdeles mener at man bør tillate GMO, ja da er man enten kjøpt og betalt av Monsanto, eller man har en egeninteresse i at GMO tillates… (feks at man forsker på GMO)…

Det å i det hele tatt diskutere om man skal tillate å benytte GMO produkter i mat i Norge sier litt om hvor NAIVE Norge er på dette feltet.

Når man vet hvor lett disse patenterte genene fra Monsanto infiserer via feks krysspollinering så er det frekt av Norske myndigheter å tillate forsøksutsetting av GMO i ikke lukkede felter. På Direktoratet for Naturforvaltning sin nettside er det nå (har vel vært en stund) åpnet for mulighet for å søke om slik tillatelse.
Mer om dette her:
http://www.dirnat.no/regelverk/gmo/forsoksutsetting/

Har bare en ting å si om dette:
FYTTERAKKERN
Vi skal altså drive å teste om det er noen skadevirkninger ved bruk av GMO … i Norge.

Der er helt ufattelig….. det er vel dokumentert etter mange års bruk i Canada.

Egentlig burde landbruket og de grønne partiene gå til full “mobilisering” NÅ.
Om et eller to år så er det for sent!

Sondre: Takk for gode lenker og tips! Jeg har en del GMO-stoff på lager og håper å øke det norske engasjementet mot GMO. Det er mye å ta fatt i, og GMO er dessverre i ferd med å bli sneket inn gjennom at stadig flere GMO-produkter blir godkjent for bruk i Norge. De Grønne er på saken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til de som påstår at man til alle tider har drevet med genmanipulering og at dette kan sammenlignes med GMO så tar dere helt feil.

Tidligere drev man feks med frøavl for å forsøke å “forsterke” egenskaper som allerede har vært tilstede eller ligget latent i organismen.
De endringene som tidligere skjedde skjedde på naturens premisser.

Det som er nytt med dagens GMO er at man truer et eller flere gen inn i en organisme. Hvor disse genene havner i DNA’et til organismen som får “innsatt” disse genene har ikke produsenten av GMO filla peiling på.
Det finnes heller ikke noen ledige plasser i DNA’et som står klare til å ta imot de nye genene. De nye genene settes altså inn med “vold”, og påfører gener som naturlig hører hjemme i organismen skader, videre er det ikke alltid at det nye genet kommer uskadet inn i den nye organismen.

En ting man ikke kunne tidligere og som går helt imot alle naturlover er følgende:
Ofte tar man gen fra en organisme og overfører til en annen. Noe som aldrig ville skjedd naturlig. Hva skadevirkningene kan bli av dette på kort og lang sikt er helt umulig å spå.

Videre er disse insatte genene levende og kan endres over tid i den nye verten (organismen). Hva slags skadevirkninger som kan oppstå på grunn av det er også helt umulig å spå.

Så hvor naturlig er det at en fisk har sex med en tomat? Eller at en bakterie har sex med en soyaplante? Eller at gener overføres mellom ulike arter?

For å lære mer om denne skitne businessen og skadevirkninger ved bruk av GMO kan man bla. lese følgenede bøker av Jeffrey M. Smith:
Seeds of Deception
Genetic Roulette
Samt evnt. bestille denne:
The GMO Trilogy

Det Monsanto og de andre produsentene av GMO har gjort, er helt sykt. De burde holdes ansvarlige for genetisk forsøppling og noen burde bure dem inne for godt.

Sondre: Takk for en oppklarende kommentar som forhåpentligvis setter en stopper for spekulasjoner om ti tusen år med genmanipulasjon. Jeg ser på GMO som miljøkriminalitet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00