av Sondre Båtstrand | januar 21, 2010  

Fakkeltog mot pelsdyroppdrett

I kveld arrangerte NOAH fakkeltog mot pels i åtte norske byer. Her i Bergen var oppmøtet godt, og over 100 dyrevenner markerte sin motstand mot pelsdyroppdrett. Med fakler, bannere og plakater trasket vi gjennom gatene, og før og etter var det appeller fra NOAH, Unge Venstre, SU, RU – og selvsagt; Miljøpartiet De Grønne. Under kan dere lese appellen min.

Kjære dyrevenner!
Kjære motstandere av pelsindustriens organiserte dyreplageri!

1. januar trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft. Paragraf 3 er veldig bra:

“Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.”

Det får meg til å spørre:

Blir rev og mink i norske pelsfarmer beskyttet mot fare for unødige påkjenninger og belastninger?
Blir rev og mink innesperret i trange nettingbur behandlet godt?
Blir revens og minkens egenverdi respektert?

Vi vet at de aktive rovdyrene rev og mink lider i trange nettingbur på norske pelsfarmer. Dyrene er frarøvet enhver form for verdighet i månedene de lever innesperret før de blir gasset ihjel, får nakken knekket eller ender livet med en elektrode i rumpen og en elektrode i munnen. Alt for å skaffe unødvendige luksusprodukter.
 Pelsdyrene lever hele livet med unødvendige fysiske og psykiske påkjenninger og belastninger, men det er ikke de unødvendige luksusproduktene som er hovedargumentet mot pelsfarmene. Lidelsene dyrene blir utsatt for på pelsfarmene hadde vært uakseptable uansett menneskelig formål med mishandlingen. Det er jo nettopp det som ligger i å erkjenne at dyr har egenverdi uavhengig av nytteverdi  for menneskene.
 Livet i trange nettingbur lar seg ikke kombinere med å la dyrene utfolde seg i tråd med sine naturlige behov. Minken får verken bade eller klatre, mens reven verken får grave eller leve ut flokkinstinktet, enn si løpe i det fri og jakte slik disse aktive rovdyrene er innstilt på.

Pelsindustri og uansvarlige politikere kan også droppe argumentet om arbeidsplasser i distriktene. Realiteten er at det blir både færre og større pelsfarmer, og dermed stadig færre arbeidsplasser. Og uansett skal ikke hensynet til arbeidsplasser veie tyngre enn hensynet til tusenvis av lidende dyr. Det er klart vi skal ha levende bygder og gode støtteordninger til landbruk i distriktene, men ikke til industrialisert dyrehold som krenker dyrenes egenverdi. Vi trenger ikke arbeidsplasser for enhver pris, og selv om tortur av fanger kunne gitt arbeidsplasser er vi fortsatt imot tortur. Så hvorfor utsetter vi dyr for fysisk og psykisk tortur? Arbeidsplasser må kunne forsvares ikke bare ut fra økonomi, men også ut fra etikk og moral. Der faller pelsindustrien igjennom.
 

Miljøpartiet De Grønne har alltid vært fullstendig imot pelsdyroppdrett, og vil arbeide for et totalforbud mot oppdrett av dyr primært eller utelukkende for verdien av pelsen deres.
 Miljøpartiet De Grønne vil sikre alle dyrearter tilgang på et naturlig utemiljø, og går inn for forbud mot alle former for husdyrhold der dyrene blir holdt fanget i små rom eller bur: Selv om burene er rene og dyrene ikke har fysiske skader, vil det være lidelse for rev og mink å tilbringe livene sine i nettingbur.

I Sverige, Danmark, England, Italia, Nederland, Sveits, Østerrike, Kroatia, Nord-Irland og deler av Tyskland har politikere stukket kjepper i hjulene for pelsnæringen, og nå kan EU komme til å forby minkoppdrett. Nå må Norge snart følge etter!
Vi trenger et bedre lovverk! Dyrene trenger et bedre lovverk!

I dyrevelferdslovens paragraf  fem heter det:
“Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.”

Men hjelper det å ringe Mattilsynet eller politiet og varsle om at tusenvis av dyr lider på 350 pelsfarmer i Norge? Nei, for dette er lovlig dyremishandling. Det må vi gjøre noe med, og det er vi med på å gjøre noe med her med dette fakkeltoget. Fortsett engasjementet for dyrene og legg press på Stortinget.

Ikke la dem glemme: Liv i bur er tortur.
Jeg er lei av tomme ord om dyrevelferd. Stopp dyreplageriet i pelsfarmene: Forby pelsdyroppdrett!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Flott apell! Dere i Bergen slo oss i Trondheim med ca 20 demonstranter!

Sondre: Flott at dere var en god gjeng også i Trondheim! I Bergen ble det solgt 100 fakler, så det er godt mulig at vi var 120-130. Jeg var med på å bære frontbanneret, og kunne se bakover på et langt, lysende tog fullt av omtanke for dyrene. Vakkert!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra apell. Flott at dette også kommer på dagsorden i politikken vi har i alt for lang tid hatt en politikk på dette området som sørger for næringsinteresser og ikke dyrevelferd. Det er skammelig at vi finansierer denne torturen over statsbudsjettet og jeg håper dette vil bli en viktig sak frem mot valget i 2013, det partiet som er klarest på dette vil få min stemme.

Sondre: Takk! MDG og jeg skal fortsette å jobbe for dyrene. Statsstøttet dyremishandling er helt feil.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00