av Sondre Båtstrand | januar 19, 2010  

De Grønne støtter Vold

Fly forurenser! Foto: U. S. Air Force

Fly forurenser! Foto: U. S. Air Force

I en kronikk i Dagsavisen klager Jan Erik Vold over dårlig togtilbud og manglende høyhastighetstog, og foreslår at «Stortinget tar sikte på at flyreiser under 600 km skal forbys, der en togforbindelse fins, som gjør reisen like raskt». SV ved Hallgeir Langeland avviser forslaget, men vi i Miljøpartiet De Grønne mener det er et flott forslag, og egentlig ikke særlig radikalt. Vi trenger et nettverk av høyhastighetstog mellom større norske byer og til for eksempel Stockholm, og da er det bare logisk at flytrafikken på de samme strekningene blir faset ut.

Miljøpartiet De Grønne mener at flytrafikkens rolle i transportmønsteret må reduseres radikalt av klare miljømessige grunner. Persontransport med fly bør være forbeholdt lange og/eller vanskelige strekninger, mens rutene innenfor Sør-Norge bør i utgangspunktet erstattes av andre kollektivmidler, særlig tog.
Økt flytrafikk er et energisluk og gir store utslipp av klimagasser i tillegg til annen forurensning. Veksten i flytrafikken må motvirkes gjennom betydelig opprustning av kollektivtrafikken, spesielt jernbanenettet. Vi må gi folk gode, miljøvennlige alternativer slik at de kan ta gode, miljøvennlige valg. Når de alternativene er på plass, tviler vi på at det vil bli store protester mot at flyrutene forsvinner. Om ikke SV vil fortsette å verne om flytrafikken, da.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

JA TIL Vold :lol:
Jeg er fullstendig enig !
Korte flyreiser er jo uansett totalt bortkastet forurensing dersom en sammenligner med vanlig bilkjøring tilåmed og det burde isteden brukes mer resurser på å lage parkeringsplasser utenfor byene med elektriske biler til leie eller trikk/tog inn i byene derfra samt elektriske biler for bykjærnetransport.

Sondre: Ja, vi må få den fossile privatbilismen ut av sentrum!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det kommer an på hvem som utøver volden, og mot hvem.

Sondre: Ingen vold, bare Vold ;-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kanskje Norwegian vil bli med og bygge togbane? Hvem vil snakke med Bjørn Kjos?

Lurer på hvorfor det ikke satses mer på høyhastighetsbane. Leste i går at banen gjennom Oslo, mot Sandvika var det vel, opprinnelig var planlagt til 200 km/t, men at de projekterte den til 160 km/t. Dette betyr at tunellene er litt for små til 200 km/t, for eksempel.
Jeg vil ha høyhastighet mellom Oslo og Bergen! Og tog til Molde og Kristiansund!!

Sondre: Flystrekningen mellom Bergen og Oslo er ekstremt tett trafikkert. For et sløs! Ja til høyhastighetstog!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

tenk litt mer over titlene, og ikke skriv dette på noen partiplan!

Sondre: Poenget var å vekke interesse. Et fredsparti som De Grønne støtter ikke vold, men kan godt støtte Jan Erik Vold!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00