av Sondre Båtstrand | desember 29, 2009  

Ny åndsverklov: Lytt til fildelere og personvernere!

Kulturminister Anniken Huitfeldt er intervjuet om opphavsrett og fildeling i BT 22. desember. Hun varsler at det skal settes i gang lovarbeid om opphavsretten på nyåret. – Vi skal nå lage en egen referansegruppe der vi tar med nettleverandører, rettighetshavere (kunstnere) og andre som har interesser og kompetanse på dette, uttaler ministeren. Miljøpartiet De Grønne deler ønsket om et oppdatert lovverk bedre tilpasset en digital hverdag, men frykter at forkjempere for fildeling og personvern blir oversett i regjeringens arbeid. 
Derfor har jeg på vegne av partiet sendt et åpent e-brev til kulturministeren der jeg oppfordrer henne til å inkludere representanter for digitale rettighetsorganisasjoner og personvern i referansegruppen som skal uttale seg om ny åndsverklov.

Åpent e-brev fra Miljøpartiet De Grønne til kulturministeren:

Kjære kulturminister Anniken Huitfeldt!

I BT 22. desember er du intervjuet om opphavsrett og fildeling, og der varsler du at det skal settes i gang lovarbeid om opphavsretten på nyåret. «Vi skal nå lage en egen referansegruppe der vi tar med nettleverandører, rettighetshavere (kunstnere) og andre som har interesser og kompetanse på dette», sier du til BT.
Miljøpartiet De Grønne deler ønsket om et oppdatert lovverk bedre tilpasset en digital hverdag, men vi frykter at forkjempere for fildeling og personvern blir oversett i regjeringens arbeid. Vi ber derfor om at referansegruppen for lovarbeidet må inkludere representanter for digitale rettighetsorganisasjoner og personvern: Begge sider må bli inkludert i referansegruppen.
Miljøpartiet De Grønne mener dagens opphavsrettsregler aktivt misbrukes på en slik måte at utvalget og tilgangen på kultur begrenses. Vi ønsker å endre lovverket slik at det blir enklere å lovlig dele kulturprodukter ikke-kommersielt. Skjer ikke dette, er det eneste reelle alternativet en
videre oppblomstring av ulovlig fildeling og kriminalisering av vanlige borgere. Samtidig er det viktig at et nytt lovverk sikrer opphavspersonens rettigheter. Vi ber derfor om at regjeringen lytter til begge sider i lovarbeidet.

Med vennlig hilsen
Sondre Båtstrand
talsperson
Miljøpartiet De Grønne

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00