av Sondre Båtstrand | desember 21, 2009  

La ulvene være i fred

Gary Kramer / U.S. Fish & Wildlife Service

Foto: Gary Kramer / U.S. Fish & Wildlife Service

I Nord-Trøndelag jubler miljøverndirektøren hos Fylkesmannen over fylkets første ulvefelling siden 1952. Vår lille og sårbare ulvestamme har blitt én ulv mindre, og det synes jeg ikke er noe å juble for. Ulven hører hjemme i norsk natur, og dens eneste forbrytelse er at den ikke er vegetarianer. La ulven være i fred!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Enig med du i det :-)

Sondre: Takk :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Den andre forbrytelsen er at den ofte tar sauer på bondens egen mark.

Sondre: … og de frekke ulvene verken spør eller betaler for seg ;-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Om ulven tar sau på bondens egen mark eller på arealet til ei allmenning er irrelevant for kjernespørsmålet i saken. Kjernen i konflikten er mangfoldig. Personlig kjenner jeg til flere reindriftsutøvere som godtar et tap på 10 til 15% av rein i en driftssesong.

Sauenæringa bør også tåle et slikt tap. Det er konsekvensen av å ha dyr uten utviklet instinkt til å overleve i utmarka på beite. Gjeting og kursing med gjeterhund skulle vært påbudt. statstilskudd skulle ha vært gitt til å dempe ned konfliktnivået framfor å oppfordre til økt konflikt.

Jeg har bakgrunn som saueavløser,naturoppsyn, og jeg er naturverner. Det gjør at jeg ser rovdyrspørsmålet på en annen måte enn flertallet.Jeg har empati med en sauebonde som får revet i hjel et stort antall dyr. Jeg har langt mindre empati med en elgjeger som klager over at han ikke kan slippe løs hunden sin i ulvens leveområder. Det er ikke en menneskerett å ha løshund i terrenget. Jeg har to hunder selv.

Å Slippe løs sau på utmarksbeite uten tilsyn og avdempede føre – var tiltak, samt å la jakthunden springe uten tilsyn i et jakttterreng er etter min mening kamuflert dyreplageri. Jeg vil oppmuntre til forsvarlig og etisk sauehold og storviltjakt, men det er mange som gir ulv,bjørn,gaupe,jerv et “ansvar” de umulig kan ta. Dette er ville dyr som lever i et naturlig habitat for dem.

Det er vår moderne livsstil som er hovedproblemet. Alt skal måles bedriftsøkonomisk. Det gir lite rom for preventive tiltak og forsking på emnet som ikkke er bestillingsverk fra oppdragsgiver. Debatten om rovdyr i norge er unyansert og preget av manglende basiskunnskap. I Møre og Romsdal var det 2000 bjørner i 1840 (anslått pga tinglyste skuddpremier), alle beitedyr ble gjetet av barn ned i 6 års alder. Tapene var små selv om rovdyra var svært vanlige. Det handler aller mest om vår levemåte i dag. Ingen har tid til velferd for verken sau eller ulv.

Bernt

Sondre: Takk for lang og reflektert kommentar!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00