av Sondre Båtstrand | november 26, 2009  

Handlingslammet fiskeriminister

Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0

Lakselus. Foto: Thomas Bjørkan. Lisens: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0

Problemet med lakselus i oppdrettsnæringen er så stort at Direktoratet for naturforvaltning frykter at næringen skal kollapse. – Vi kan stå overfor en katastrofe for både oppdrettsnæringen og våre ville stammer av laks og sjøørret, uttaler Havforskningsinstituttet. Det er akutt behov for nedslakting av infisert laks, men hva gjør fiskeri- og kystministeren? Absolutt ingenting.

Minister Lisbeth Berg Hansen innkalte til krisemøte i formiddag, og hun innrømmer at situasjonen er uholdbar. Men:

- Jeg har ikke instruert oppdrettsnæringa til å gjøre noe. Jeg føler meg trygg på at de skjønner alvoret, sier Berg Hansen.

Lakselusproblemet har jo bare blitt verre, så ministeren er i beste fall veldig, veldig naiv. Handlingslammet, er et annet ord som kan beskrive henne.

Hva skal vi med politikere som innser store problemer, men ikke vil løfte en finger for å løse problemene?

Miljøpartiet De Grønne mener myndighetene må legge en plan for nedslakting av oppdrettslaks i utsatte områder så snart som overhodet mulig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Du kan vel ikke vente at en fiskeriminister som er en av det største innen fiskeoppdrett skal gå i spissen for nedslakting av oppdrettsfisk?

Og hvis hun fortsatt ikke forstår at hun vil være inhabil i svært mange saker, så bør noen fortelle henne det!

Denne saken illustrerer jo til overmål at man ikke kan ha en fagstatsråd som har økonomiske interesser innenfor det området man skal administrere?!

Sondre: Justisdepartementet har sagt at ho unntaksvis kjem til å vere inhabil i nokre saker som gjeld vilkår og forskrifter for oppdrettsnæringa, skriver NRK. Samrøret mellom stat og oppdrettsnæring er et stort problem, så saken er ikke løst om Berg-Hansen trekker seg. Her er det mye å rydde opp i. De Grønne misliker i hvert fall at norske ambassader blir brukt for å promotere en miljøfiendtlig næring.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lakselus finner man langt til havs. I perioder kan de forekomme i store konsentrasjoner.
Det er en naturlig del av økosystemet og renser skinnet på fisken.

Blir det for mange skurer fisken dem av på sandbunnen eller andre gjenstander.

Når man fanger fisken i store merder kan den ikke gjøre det.

Men du kan ikke forvente at mennesker som har fokus på penger kan forstå det.
Det er veldig enkelt å bli kvinnelige fiskeriministre som knapt nok vet hvor havet befinner seg.
Det må jo kolapse.

Sondre: Lakselus er som CO2 – naturlig i økosystemet, men når mennesker produserer for mye går det galt. Om fiskeriministeren er kvinne eller mann er nok ikke så viktig som at vedkommende skjønner at havet og fjordene er til for mer enn profitt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kanskje fordi fiskeriministeren selv er fisk (født 14.mars i Fiskenes tegn), antagelig vokst opp i et akvarium … ;-)

Sondre: Jeg er også fisk. Villfisk :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selvsagt er Berg Hansen inhabil!
Grovt foi4renkelt kan manjo si at norsk fiskeripolitikk er delt i to:

1. Generell fiskeforvaltning
2. Oppdrettsnæring

Dermed er hun inhabil i nær 50% av sakene all den tid hun sitter på eiersiden i et av landets største oppdrettsforetak.

I neste omgang skal hun også regulere komkurransen mellom ordinært fiske og oppdrett. Dermed oppstår en rekke andre saker hvor hennes eierinteresser kan spille inn.

Også på eksportsiden vil hennes eierinteresser kunne spille inn. Og dsamtidig gjør hun bruk av “eksperter” hentet fra de samme bedrifter hvor hun deler styreverv innen oppdrettsnæringen. de får dermed en unik anledning til å påvirke markedstilpasninger på en helt annen måte enn før.

Dette har vi sett eksempler på i forbindelse med vurderingen av bekjempelse av lakselus evt. nedslakting. Ikke bra !!!

Lurer virkelig på hva Eva Joly ville ha sagt om hun ble spurt ?!

Sondre: Fordelen med Berg-Hansen er at alle vet at hun har eierinteresser. Det gjør henne utsatt og lite troverdig, og forhåpentligvis kan det begrense handlingsrommet hennes mer enn en minister som tilsynelatende er uavhengig men er like i lommen på næringen som det Berg-Hansen er. Det kan godt være en sak innenfor Eva Jolys felt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Merkelig argumentasjon her, selv om det kan være et snev av sannhet i det.
Hvorfor er ikke oppdrettsnæringa under Landbruksdepartementet????
Det er jo virkelig langt fra fangst og fiske. Og dessuten!!!!!!! Jeg husker hvordan det hele startet opp, grunneierne rundt kysten (bøndene) med jord å pantsette til investeringer fikk konsesjoner til oppdrett mens sjarkfiskerne endte opp med å sparke småstein i fjæra.

Skikkelig rødgrønn politikk!

Sondre: Oppdrettspolitikken er ikke mye grønn…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I 1999 begynte eg å skrive innlegg i lokale og regionale aviser i Romsdalen mot konsekvensane av oppdrett i ein trang terskelfjord. To år før i 1997 fann ein bekjent av meg ein døyande smålaks i fjøresteinane. Fisken hadde eit påslag på 250 lakselus.

I 2009 er det reduksjon fangstmessig på 70% av sjøauren i dei lokale vassdraga våre. Dette har skjedd på knappe ni år. Likefullt er antallet konsesjoner og total biomasse i mærene tredobla sidan 1997 i Romsdalsfjorden og tilhøyrande sidefjordar. Dette er ei medviten ofring av ville fiskebestander til fordel for pengespekulasjon som øydelegg økosystem.

Det verste er ikkje at eg som elvefiskar taper kulturidentiteten min og livsstilen min om sommaren kjem vekk. Det aller verste er at næringa og korrupsjonen som høyrer til næringa, øydelegg sjølve livsarva vår og naturen sin eigenverdi og for ungar i framtida. Eg er ikkje naiv. Eg er rasande forbanna på alt og alle av feige byråkrater og politikarar som ikkje tek tak i dette no.

Tida for å skrive innlegg heile vegen bør snart vere forbi. Me som verkeleg bryr oss om ei fornybar framtid i pakt med naturen, bør no gå til sivil ulydighet mot oppdrettsnæringa i Norge. Næringa er ein skamplett for det som likar å kalle seg eit sivilisert land.

Bernt Gjelsten

Sondre: Vi har all grunn til å være forbannet på en hensynsløs næring og feige politikere. De ødelegger fjordene våre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00