av Sondre Båtstrand | november 8, 2009  

Sats på økologisk skogbruk

Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5

Ung furuskog. Foto: Orland. Lisens: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5

 Fylkesmannen i Hordaland etterlyser effektive tiltak for å hindre at gran- og furuskogen i fylket blir hogd ned uten at det blir foretatt nyplanting på arealene, melder NRK Hordaland. Jeg mener det er på tide å satse på økologisk skogbruk.

På samme vis som for landbruket ønsker Miljøpartiet De Grønne et desentralisert og allsidig skogbruk som tar hensyn til lokale økosystemer, kultur- og naturverdier. Skogbruket er og skal være en stor leverandør av fornybare materialer og energi. Skogen må forvaltes etter økologiske prinsipper. Både næringen selv og naturen vil tjene på å bruke et økologiregelverk etter modell fra landbruket. Skogøkosystemene huser store deler av de artene som er truet i Norge. Flere store sammenhengende inngrepsfrie områder må derfor vernes. Skogen har også en stor rolle i klimaregnskapet, som må avklares nærmere for norsk skogbruks del. Skogreisning og treslagsskifte som går på bekostning av det lokale biomangfoldet er uansett ikke akseptable alternativer til klimatiltak i samfunnet for øvrig.

Miljøpartiet De Grønne arbeider derfor for å innføre/utbedre regelverk for økologisk skogbruk, med vekt på bevaring av biomangfold og landskapsverdier, energibruk og forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel, og å endre tilskuddsordningene i tråd med dette.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg skjønner ikke helt hva du mener, Sondre.’Mener du at det er galt med gran her i Nordland der gran ikke vokste naturlig, men ble importert?

Jeg arvet en skog for noen få år siden, og der hr bestefaren min plantet ganske mye gran, slik at det er granfelt der.
Men det er også mye bjørk foruten diverse andre arter.
Jeg må nå prøve å forvalte denne skogen så godt jeg kan, og jeg må vel tynne ut og også felle hogstmoden gran?

Bør jeg satse på noe annet enn gran når jeg skal plante på nytt dersom jeg skal gjøre det på en økologisk god måte?

Sondre: Her finner du Debios regler for økologisk skogbruk. Debio melder om økt interesse for sertifiseringsordningen. Jeg mener ikke at du må hugge ned hele granskogen din, bare at det er flott om du forvalter etter økologiske prinsipper :-) Biologer kan nok svare bedre på hvilke tresorter som egner seg best i din skog.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00