av Sondre Båtstrand | september 28, 2009  

Pus mot båndtvang

Pus vil ikke ha båndtvang!

Pus vil ikke ha båndtvang!

Norsk Zoologisk Forening mener katter har stor negativ innvirkning på lokal økologi, mens Norsk ornitologisk forening mener kattene truer småfuglbestandene, skriver VG Nett. De foreslår blant annet båndtvang for katter! Jeg ser for meg at jeg skal gå tur med pus, og pus klatrer opp i et tre… Jeg tror ikke ornitologene har satt seg så veldig godt inn i kattenes natur, for forslag om at kattene kun skal holdes innendørs tar heller ikke hensyn til de aller fleste katters naturlige behov for uteliv.

Norsk huskattforening avviser at kattene truer artsbetander, og mener de snarere tar ut svake fugler som neppe hadde overlevd lenge uansett. Jeg tror vi må akseptere at katter er rovdyr som jakter, og av og til kommer hjem med et bytte (selv om det kan være ubehagelig når pus kommer inn i stuen med en død eller levende spurv i munnen).

Miljøpartiet De Grønne deler målet om en redusert kattebestand. Vi støtter programmer for kastrasjon/sterilisering, vaksinasjon og ID-merking av kjæledyr, og vil gjøre ID-merking obligatorisk. MDG vil etablere hjelpesentre for hjemløse dyr i norske byer og gi ideelle organisasjoner økonomisk støtte til å drive behandling og omplassering av dyr, som i dag i hovedsak er katter.

Ornitologene har grunn til å være bekymret for synkende fuglebestander, men utrydningsfaren er nok heller skapt av mennesker enn katter. Vi mennesker må bli flinkere til å verne naturområder: Vern av arter forutsetter vern av artenes leveområder.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg mener at folk skal tenke seg om to ganger før de skaffer seg katt og hund mens de bor i storbyen.

Å holde en katt innesperret i ei leilighet er dyremishandling.

http://hjortefot.vgb.no/2008/04/27/finnes-det-lovlig-dyremishandling/

Sondre: De aller fleste katter har behov for å gå ute, og det gjør mange bykatter. Her har vi to katter som har veranda, tak og kattedør ut til et ganske rolig smau og en bakhage. I tillegg kan de løpe i trappene våre, og de har tumleplass inne. Jeg tror de har det fint!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Båndtvang på katt??! forstå ikke hva folk tenker med! En katt går og kommer som den vil og er et av få husdyr i dag som faktisk har litt frihet. Å sette et bånd på en katt er bare helt absurd!

Sondre: For mange katter blir et økologisk problem, men løsningen er heller kastrasjon/sterilisering og ID-merking enn båndtvang.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er noe rart med kattehold.
Dersom man eier hund, så må man ha den i bånd til enhver tid, man må/bør ha dem på dressurkurs og man må også til enhver tid plukke opp skiten til hundene. Heldigvis sier jeg!
Men dersom man har katt, så kan man bare slippe ut katta slik at den går til naboen og pisser på døra eller skiter i hagen, og “alle” synes det er helt greit. For katter er jo så frie, og de trenger å være ute stakkars!
Det holder ikke! Beklager!
Dersom man skal ha katt, så får man lære den til å skite i boksen sin, og ha den i bånd. Med mindre man bor langt til skogs selvfølgelig.

Sondre: Katter følger ikke mennesker på samme måte som hunder, selv om jeg faktisk har gått tur i nabolaget med en av kattene – uten bånd, vel å merke. Jeg har også opplevd at kattene kommer inn og går rett på do i boksen sin.
Jeg har klar over at katter kan være irriterende for noen hageeiere. Hmmm, kanskje vi som har katt skulle betalt en liten avgift (på kattefôr?) for å sponse hageeiere med et par planter i året som kompensasjon? Hehe, er det et sært forslag, tro?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En hund er et hudyr med båndtvang og eier må plukke opp dens avøring. Hvilken rett har katteeieren til å slippe løs katten så den kan pisse i min garase og i blomsterbed ? Tidligere var det mye gulspurv å se her jeg bor, mens nå er den borte. Gulspurven er en fugel som legger sitt rede på bakken. Det man nå kan se er anvarsløse katte eiere som slipper løs sine husdyr så de kan gjøre fra seg og renske bakken for reir.

Sondre: Gulspurven er meg bekjent ikke en truet art, men det er sant at bestanden har blitt redusert siden annen verdenskrig. Norsk ornitologisk forening peker på endringer i landbruk og kulturlandskap som viktige årsaker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fatter ikke at du kan representere miljøpartiet med et slikt standpunkt. 5 millioner fugler blir tatt av katter hvert år, så tviler sterkt på at alle disse er syke og svake. Det er faktisk et stort problem at katter fanger fugler som ligger på reir, ettersom disse er et lettere bytte. Spesielt er vadefugler spesielt utsatt ettersom de hekker på bakkenivå. Flere av disse vadefuglene er utryddingstruet på grunn av katt, som faktisk er deres eneste naturlige fiende.

Katten er instinktivt en veldig dyktig jeger. Men katter hører ikke naturlig hjemme i den norske faunaen. Det er et dyr som er importert, og i prinsippet er den per definisjon i samme bås som villmink. Men ettersom den er et kjæledyr og mange er glade i dyrene sine vil den aldri bli definert utfra de samme kriteriene. Dette selv om kattene gjør mer skade enn mink.

Tror heller ikke at det er båndtvang for katt som er målet med dette utspillet. Er heller det at man ønsker et register over de som har katt. Dette tror jeg er smart, ettersom de kattene som faktisk gjør mest skade og dreper mest fugl er de som får dårlig stell og dårlig med mat. Det er hovedsaklig villkattbestanden man vil til livs, ikke huskattene. Det burde ikke være en menneskerett å eie et dyr om man ikke har kapasitet til å stelle det og gi det et godt hjem. Og et register er således en fin måte å luke ut personer som er uegnet til dyrehold. For de er dessverre nok av disse.

Tror ærlig talt at en større regulering av katteholdet i Norge ville bli et gode både for katt og fugl.

Sondre: Miljøpartiet De Grønne vil regulere kattebestanden. Vi støtter ID-merking og programmer for kastrasjon/sterilisering av katter, samt omplassering og nye hjem til hjemløse katter. Vi vil også sikre fuglehabitater. Ja til både katter og fugler. Kattene har vært her siden vikingtiden, men du har jo rett i at det var menneskene som brakte kattene til Norge, Det medfører ansvar.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har aldri vært noe særlig glad i katter. Tisser overalt, og formerer seg som kaniner. Da naboen hadde en pus til overs tok vi i den til oss. Nå er vi så glad i henne , at vi ikke ville vært henne foruten. Vi har skogen som nabo, så hun løper fritt hele dagen. Det hender hun kommer hjem med både fugl og mus. Vi mener fortsatt at det er for mange katter, men vi må jo ta vare på dem som er her. Har dere katt så steriliser og merk den, det er det beste for katten. Det blir for mange kattunger, og de skal jo alle sammen ha et godt hjem. Vår katt er både sterilisert og merket. Hun har det godt og trives her hos oss. Glad i pusen vår :-)

Sondre Takk for at du delte en fin historie med oss! Jeg er helt enig med deg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er å håpe at det blir obligatorisk ID merking av katt. Hvordan den loven skal håndheves vet jeg ikke, men tror enda flere ville merke katten om det ble lovpålagt. Eier ville da kunne oppspores dersom katten kom på avveie og dermed hindre at det ble enda en ny hjemløs katt. Så er det å håpe at flere katteeiere var ansvarsbevisste og kastrerte/steriliserte katten da det blir født så altfor mange kattunger. Det er ikke hjem til alle disse. Dermed ville “katteproblemet” bli vesentlig redusert og ikke minst – det ville bli færre hjemløse katter som lider og sulter.

Sondre: Helt enig!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I denne siste kommunist stat skal man ikke forundre seg at dette blir innført.

Ja til ID merking og så kan man bli kvitt disse andre kattedyrene som ikke har eiere.
katter er velig uavhengige og smarte dyr og fortjener ikke å låses inne og taes med ut i bånd.

Hunder er og veldig smarte dyr men ikke like uavhengige som Katter, har selv 2 hunder.

Sondre:Ja til sterilisering/kastrering av hjemløse katter, samt nye hjem!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tenk hvor mye utmark det er i Norge, katter lever stort sett i nærheten av folk. Fuglene lever i hovedsak i utmark, langt fra folk. Absolutt ingen fare for at “alle fulgler små de er” blir kattemat.

Sondre: Jeg tror Norge har plass for både katter og fugler, men kattebestanden kan gjerne reduseres og fuglebestanden økes.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skal vi begynne og utrydde katter og da eller? Ingenting er bra nok for alle. Men og stenge katter inne eller ha båndtvang på katter er som og stenge et menneske inne på et lite rom uten undeholdning, aktiviteter og sosialisering. Med andre ord MISHANDLING. Har 2 katter som går ut og inn som de vil, de fleste i gata her er glad i dem og imponert over hvor vennlige og sosiale de er. De vil kose med alt og alle. Og stenge de ute etter så mange år med frihet er som og ta liv av dem. DE HADDE BLITT GALE. Er helt greit for meg og måtte microchipe kattene mine(ID-MERKE) om det er det som skal til for at de kan være ute.. Heller det enn og stenge dem inne.

Sondre: Ja til ID-merking, sterilisering/kastrering og uteliv!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det ert vel ingen som har store motforestillinger tikl ID-merking av kjæledyr? De fleste vil jo ha dem tilbake om de kommer på avveier.

Kastrasjon av katter (og bikkjer) har vært ganske vanlig i mange år, men – når det kommer til båndtvang så er det store forskjeller på hunder og katter.

Men jeg er enig med deg i at vi bør sikre biotoper for artenes overlevelse – dog innen rimelighetens grenser.
Det er forskjell på å reservere 10 mål våtmark utenfor Fredrikstad og reservere 200 kvadratkilometer av Trillomarka pga av soppart!

Sondre: Fint at vi kan si oss ganske enige, da, selv om jeg nok gjerne skulle sett mer vern av Trillemarka…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Katten kom til Norge under vikingtiden, rart den ikke har klart å utrydde noen fuglearter ennå… lol
Det er absurd at noen bryr seg så mye om dette, når det er så utrolig mye annet her i verden som trenger mer oppmerksomhet/hjelp.

Sondre: Jeg deler ornitologenes bekymring for en del fuglearter, men tror de bommer med angrepet på katter – selv om jeg også vil redusere kattebestanden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ID-merkning mener jeg kun er en positiv sak, et slags katteregister kunne gitt oss en fin oversikt over bestanden i Norge.

At katter har stor negativ innvikning på økologi tror jeg er reinspilla BS. Vi har hatt huskatter i Norge i mange år nå, og norsk økologi innebærer katter som tar smågnagere og småfugl. Hvordan hadde det sett ut uten kattene? Nå tok kattene mine riktignok 11 ekornunger på bare 2 dager, men dette var reir som hadde falt på bakken, jeg valgte å ikke gripe inn. Det kryr med ekorn rundt huset uansett.

De fleste mennesker som har katt, deriblandt meg, sørger for at katten er lykkelig. Jeg har aldri hatt katt mens jeg har bodd i byen, kattene får alltid gå fritt rundt ute, og de blir kastrert/sterilisert dersom jeg ikke ønsker avl. Men noen mennesker klarer selvsagt ikke å se på kattene som noe annet en kosedyr, bruk og kast rett og slett, og dette er det vi må få bort. Ikke skaff deg katt om du ikke kan forvente å gi den et godt og fritt liv i 20 år.

Katt i bånd?! Noen som har sett en katt som har fått på seg bånd rundt halsen og skjønt at det sitter der? Katten blir helt vill, de er selvstendige dyr og skal IKKE HA BÅND!

Sondre: Katter fortjener respekt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg lurer på hvordan Norsk Ornotologisk forening har kommet frem til sitt tall….

500.000 katter, ja meget mulig det….. MEN at de tar 10 fugler hver seg hvert år…..

De fleste katter bor i områder med vanlig fugl, som feks spurv…..

Har selv 2 katter, begge steriliserte og hentet på FOD. En er fet og i liten stand til å ta noe som helst og den andre ung, slank og JA den har tatt minst 30 mus siden i våres! HURRA FOR DET :) Hvor mange fugler har den tatt? 1 fuglunge og 1 voksen.

En bekjent har 11 katter, der har 1 fugl blitt tatt siden i våres!

Mine 2 andre bekjente med katt har ikke fått servert fugl til sine måltider.

Lurer på hvor mange reven har tatt som jeg vet bor i området her….. Så senest igår fjær i skogen etter at Mikkel hadde kost seg og det var nok ikke spurv den hadde spist….

Det finnes utrolig mange katter som er registrerte, hva med å begynne der kansje…. send ut registreringsskjemaer til oss så får dere svar på hva og hvor mye våre katter har tatt!

Ja for det er ikke vanskelig å holde oversikten siden katter er så søte at de kommer hjem til oss som de har “adoptert”…. med sitt bytte, UANSETT HVA DET ER ELLER I HVILKEN SOM HELST TILSTAND…..

Hvordan hadde det vært å få ryddet opp i alle byens duer før man begynner å skyte på andre…..?

Tusen takk til FOD og DOOA for det fantastiske arbeidet de gjør for å skaffe hjemløse katter et godt hjem med tilgang til mat, slik at de blant annet slipper å jage så mye….. men kan gjøre akkurat det de vil når de og gjerne ligge på sauskinnsfell eller et annet behagelig sted og bare gi beskjed til oss når de vil ha mat om det er tomt i skålen, for så og gå ut å ha det gøy i livet med å fange MUS!

Hva om vi skulle ha satt bånd på de i Norsk Ornitologisk forening og bestemt at de ikke skulle få lov å gå ut og se på fugler? for det er stort sett det kattene gjør! ser, men får ikke tak i!

Sondre: Her har de to kattene i løpet av ett år dratt inn to små spurver. Én som så ganske uskadd da vi slapp den ut, og én som var helt død.
Og en stor takk til alle idealistene som hjelper hjemløse dyr!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt ubegripelig at noen med kunnskap om dyr kan få seg til å si noe slikt. Katten er ett enerådig og selvstendig dyr, ikke ett flokkdyr slik som hunden. Katten kan ikke gå i bånd, uten at du psyker den totalt ned. Den vil aldri kunne vendes til det. En hund er av natur vandt til å følge sin leder og har dermed ikke noe problem med å gå i bånd.

Du kan jo se hvordan det er å ha en katt i bånd på denne videoen. Og hvis du prøver håper jeg virkelig det samme skjer med deg:
http://www.noob.us/humor/this-is-why-you-dont-put-a-leash-on-a-cat/comment-page-1/#comment-503094

Sondre: Videoen var først litt ubehagelig å se på. Slik behandler vi ikke katter. Så tok pus hevn. Vel fortjent. Takk for tipset!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

pus vil vel ikke ha båndtvang nei, han vil pule, spise, og pisse på trappa di!

Men båndtvang er vel en grei løsning for allmenheten.. For de med sympati for djeveldyret, så er vel ID-merking og kattejakt et glimrende forslag ;)

Sondre: Båndtvang er ikke like greit for kattene. Ikke jakt heller.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjære Johan

Leser ditt innlegg med stor humor :D

Katten er veldig lik dere menn ja ;)
Kommer når den er sulten og gå når den er mett ;)

Hvem er djevelen lurer jeg på da….. ;)

Sondre: Hmmmm, håper ingen foreslår båndtvang på menn ;-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

klarer ikke å skjønne folk som dere, som ønker katten utryddet etter definisjonene derers burde mennesket bli utryddet, melder dere friviligge, alle dyr har lett til å leve, katter er sjenerelt kansje litt plagsome for noen få naboer, ta det da opp med eieren av katten så dere sammen kan finne en løsning. id merking er genialt, bare synd hvis folk finner en katt så blir den enten liggan eller kastet i søpla. nei katter er et hus dyr som skal få leve fritt. pusen min går ut om morgen å sover inne om natta, mat kommer den hjem å får å hvis den fanger mus rotter får den ros, det er skadedyr som fomerer seg, tror ikke naboene hadde blitt så glad når kattene er borte og mus og rotter får ta over husene i stedet, by katter skjønner jeg ikke, ville aldri i hverden hatt katt som som går ut i asfalt jungelen, den renger en hage og skog å leke seg i. å til dere idioter som synes så synd på dere selv fordi katten tisser og bæsjer i beddene deres. takk den heller for gratis gjødsel. og så kan dy heller skyte fulgene som driter på terrassen.

Sondre: Jeg ønsker meg grønne byer med et rikt biologisk mangfold, og både katter og fugler. I dag så jeg en rotte løpe i Hollendergaten. Jeg tror mange er takknemlige for at katter jakter på rotter, men ikke fugler. Vel, katter er rovdyr. Selvsagt bør vi begrense antallet katter, men båndtvang? Nei takk. ID-merking? Ja takk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ikke dyremishandling å holde katt innendørs! Hvis katten ALDRI har vært ute, vet den heller ikke hva den går glipp av! Men, skal man ha innekatt må man ha minst to.
Har hatt både utekatter og innekatter, og de innekattene vi har nå er like lykkelige som utekattene vi hadde før. De har mange leker og klatrestativ og vi passer på å aktivisere de hele tiden. Man ser fort om en katt ikke trives!
Bedre å ha kattene inne enn å ha de ute i bånd uansett…
Ser på det som en selvfølge å sterilisere/kastrere og “chippe” kattene mine!

Sondre: Noen katter trives best innendørs, men de fleste katter liker å gå litt ute. Godt at du legger godt til rette for innekattene!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skyter ALLE katter som sniker rundt mitt hus! Jeg er lei av å finne dunger med fjør på terrassen. Og Drittlei av å finne katteskit på plenen som ungene skal leke på.
Det var en gang at katten var ett nyttedyr her i landet. Da var det vanlig å ha EN katt pr. gård. Nå er det 1 katt pr. 2 hus.
Håper det blir strenge regler på kattehold og skuddpremie på løskatter!!

Sondre: Du innrømmer kriminelle forhold. Det vil få konsekvenser.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er min dagens Facebook kommentar:)-

“Norsk ornitologisk forening mener kattene truer småfuglbestandene og mener vi skal innføre “KATT I BÅND” lov kort sagt— Hvem er disse snodige menneskene:)? Ble de plukket opp fra en urgammel apestamme? Eller er de overlevende fra DR Mengeles nazi operasjoner:)-??”

Er det ingenting i deres medfødte hjerne som sier..at dette KANSKJE ikke er så lurt tenkt:)Vi psykologer blir hvertfall aldri arbeidsledige:)

Sondre: Jeg ville ikke sammenliknet ornitologene med nazister, men du får tydelig frem budskapet om at katter skal slippe å gå i bånd.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi har kattepus, både id-merket og sterlisert, hadde ikke hæla å gå kattunger på ho i tide og utide. Ho er utrolig mye inne. ikke fullt så glad i å være ute egenlig, bortsett fra må kaste ho ut for er helt jævlig når ho pisser i kattedassen eller i kjøkkenvasken for den saks skyld som ho gjorde i går. Men er glad i pusen vår, Det er vårt lille barn siden vi ikke har unger.

Sondre: Flott at pusen er både merket og sterilisert! Mange katter liker seg godt inne når det stormer ute. Jeg skjønner dem godt :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hadde ikke noe imot “løskatter” før jenteungen fant kattebæsj i sandkassa på lekeplassen.. Man bør sy igjen ræva på kattene vis de skal løpe fritt og drite\pisse der barna våre leker. Man kan jo ta ut stingene når katta kpommer hjem igjen;)

Sondre: Tja, det forslaget er jo rimelig drøyt. Det er bedre å dekke sandkassen med presenning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å innføre båndtvang på katter er noe av det latterligste jeg hår hørt på lenge.

Katten er ikke ute kun for å gjøre sitt fornøyde, og har man en katteboks, gjør katten fra seg der.
Den er ute fordi den har et sterkt jaktinstinkt, som er grunnen til at vi tok inn katten for tusenvis av år siden.

Jeg kan forstå det er irriterende når katter gjør fra seg i sandkassen til ungene eller står og gauler i flere timer på natten.
Da er det katteeierens ansvar å kastrere de kattene som ikke skal brukes til avl, dette gjelder spesielt i byggefelt.
Da vil de to problemene over bedre seg, pluss at det ikke vil bli født masse kattunger, som kun kommer til verden for å bli avlivet.

Så over til det Norsk Zoologisk Forening og Norsk ornitologisk forening mener er et stort problem.

Norge er et land med enorme naturområder i forhold til en lav befolkning.
Men andre ord store områder uten katt.
Hvordan kan katten utrydde salamanderen?
Finnes det ikke salamander i Marka, på sørlandet, som bare er skog, eller på vidda?
Hvis det finnes noen arter som kun bor rundt hus, står de kanskje i fare, men har ikke hørt om noen sånne dyr.

Skal vi snakke om ting som faktisk ødlegger faunaen, så kanskje det er verdt å nevne all motorvei som blir bygd, eller at skoger blir lagt flate for at en eller annen riking kan bygge badeland.
Eller flere og flere byggefelt.
Nei, drit i det, det er pus som ødelegger naturen!!

Vennesla kommune innførte i 2000 en lov som forbyr flere enn 3 kjæledyr uten tillatelse, etter at naboer hadde klagd på en dame som hadde over 60 katter.
Dette er en god ide.
Bedre enn båndtvang.

De foreningene burde slutte å finne dårlige unnskyldninger på å komme i media.
Hvilken nytte kommer av å fremstå som en idiot?
De burde ihvertfall late som om de noengang har hatt katt, eller i det minste vet hva en katt er.

Sondre: Kattebestanden må ned, men du har helt rett i at motorveier trolig er et større problem enn katter. Det var en interessant løsning i Vennesla kommune. Hvordan fungerer det når en katt får unger? Har du et visst tidsrom på å få omplassert ungene?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ikke rettferdig å la et slikt menneskeskapt problem gå ut over kattenes liv og frihet. “Kjæledyr” er produsert av mennesker, vi har tatt deres frihet fra dem, og fortsetter å lage flere ved å tillate kommersiell avl av dem. “Villkatteproblemet” mange prater om, kommer opprinnelig fra det. Det er kattene som blir drept, pint og stengt inn i hus, i tillegg så gir vi dem skylden for en problem vi selv har skapt.

Hvis mennesker ikke vil leve med dyr da forslår jeg forbud mot alt dyrehold, det er noe jeg støtter – av hensyn til dyrene selv, ikke av hensyn til dyrehaterne.

I mellomtiden kan dem som ikke tolerer frittgående dyr i nærmiljøet kanskje interneres i egne boligfelt hvor de ikke kommer i kontakt med andre dyr enn dem selv, og så slipper vi andre å komme i kontakt med dem. Vinn, vinn!

Sondre: Mennesker har stort sett alltid dyr rundt oss, enten det er fugler, insekter eller katter, og jeg tror vi må akseptere at mennesket ikke er det eneste dyret i naturen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Det er ikke dyremishandling å holde katt innendørs! Hvis katten ALDRI har vært ute, vet den heller ikke hva den går glipp av!”

Hva er det for en logikk? Å bli nektet et fritt og naturlig liv er et tap uansett om katten noensinne “oppdager” hva du har nektet han/henne. Hvis en holder barna sine i kjelleren og lar dem aldri få oppleve frihet, er ikke det likevel galt?

Sondre: Pelsfarmerne bruker det samme argumentet: Rev og mink som blir født i fangenskap “vet” ikke om noe annet – eller gjør de det? Jeg tror ingen dyr er skapt for fangenskap. På den annen side: Det finnes katter som liker best innelivet. Noen katter har ikke behov for å gå ute, men de fleste liker å streife litt rundt og snuse på omgivelsene. Særlig når det er sol :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Litt merkelig at Dooa har prøvd i alle år å få oversikt over hvor mange katter det finnes i Norge, og så plutselig kommer det opp et tall på 500.000.

Man må også tenke på at katter og hunder er vidt forskjellige. Katter som er vant til å gå fritt, kan ikke plutselig læres til å gå i bånd.

Helt enig med ID merking, men jeg er nå av den formening at bare godkjente oppdrettere skulle hatt lov til å drive med avl og salg.
Og de kattunger som ikke skulle drives videre avl på skulle stereliseres/kastreres.

Ja til strengere krav av kjøp/salg av dyr i Norge!!!!

Sondre: Jeg er helt enig. Blir det født færre kattunger er det lettere å sikre at de får gode hjem. I dag er det altfor enkelt å få tak i katter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Katter som ikke kan holdes inne bør drepes og utryddes.Katt er en innført art og har ingenting ute i naturen vår å gjøre.

Sondre: Kattene ble ført til Norge av vikingene. Det er mange år siden. Jeg ønsker ikke å utrydde utekatter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Katter gjør som dem vil! Ikke båndtvang! Min har halsbånd m bjelle, m den tar fortsatt fugl i blant. Det er naturlig! La kattene få ha d som de har d. Det hjelper ikke m bjelle. Men alle katter bør merkes og hankatter bør kastreres om du bor i et boligstrøk. Resultatet blir en roligere katt som “passer på” der han bor.

Sondre: Jeg er litt redd for at en bjelle kan plage kattene med deres gode hørsel, så kattene våre har ingen bjeller. Det skal dog ikke være forsket noe særlig på dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hvis man først vil minske kattebestanden bør man vel starte med å senke prisen på serilisering/kastrering.

Jeg er sikker på at en hel del flere folk ville ha sterilisert katten sin men slik det er idag koster det ca 1500kr for 1 hunn katt og det er mange som rett å slett sliter med å ta seg råd til det.

Løs det økonomiske aspektet så er det gjort!

Sondre: Ja til subsidiert sterilisering/kastrering. Det er en god investering!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er helt sinnsykt å trekke konklusjonen om at katter utgjør en så stor fare for fuglestanden. Det virker som om “fuglefolket” trekker sine konklusjoner i øst og vest uten å basere seg på forskning utført på feltet.

Regelen er: først utføre forskningsrapport på påstanden, så trekke konklusjoner ut i fra dette. I dette tilfellet slenges det rundt med tall tatt ut av løse lufta basert på svake påstander.

Saken har ganske stor likhet med at det er blitt forbudt å vindsurfe flere steder langs kysten pga fuglelivet:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6791726

Dette er også basert på påstander uten håndfast bevis og her har man faktisk fått lover bygget på slike vaklende påstander som i denne kattesaken.

Skummelt…

Sondre: Jeg kjenner ikke så godt til dette med vindsurfing og fugleliv. Det er jo viktig å skjerme hekkeområder, men om surfing er et stort problem vil jeg gjerne se dokumentasjon.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bevares, for en bekymring dere grønne har! Jeg har hatt 5 katter. Hunden vår lærte dem opp til ikke å ta fugl da den forstod at det ikke var tillatt. Men småfuglene forsvant allikevell. Det viste seg at skjæra, kråka og ekorn og en liten ugle, spurvuglen, gjorde rent bord i området. Ekornet og de store fuglene tok eggene og fyglungene i reiret, og ugla foreldrene. Kattene kom ofte hjem med mus, men aldri med fugl! Beskatningsproblemet er nok ikke bare kattene!

Sondre: Oj, så flink lærerhund dere har! Du har nok rett i at kattene ikke tar flest fugler.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Pelle pest og rune, sko ha sydd igjen rumpa di pelle så d ikke fikk drite og du rune sko jeg skutt hvis du tok et skritt over på min eiendom;)

Sondre: Bra du har satt en ;) i slutten av setningen. Det likner nemlig på en svært voldelig trussel, men jeg regner med at det er ment satirisk. Jeg skal følge opp Runes skriftlige innrømmelse av kriminelle forhold.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Norsk Ornotoogisk forening er bare ute etter gratis presseomtale!!! Enten det eller så er de stokk dumme og seriøst virkelighetsfjerne! Mao. de trenger å bli halt ut av busker, kratt og skog, og tvangssosialisert! Klart du blir virkelighetsfjern hvis du sitter inne hele dagen med nesen i en bok om fugler, og hvis du går ut så er det for å sitte i 5 timer og stirre på et tre med pippiper som kommer og går…. Klart de tenger litt spenning i hverdagen de også…, og siden det ikke skjer så mye, så må vel et angrep av en katt på en fugl fortone seg som en cupfinalekamp for dem??!!!???
Og så oppfører de seg værre enn engelske fotballhooligans etter kampen og er skikkelig dårlige tapere!!! ? – Ikke vet jeg, men dette er virkelig ikke i nærheten av virkeligheten! Hvor har det fått tallene sine ifra?? Ingen i Norge vet hvor mange katter som lever her, og ingen vet hvor mange fugler som lever her heller!! Dermed er det helt umulig å tilogmed anslå et tall på hvor mange fugler katter i Norge tar pr. år! Tallet er tatt rett ut av løse luften! Eneste måten å finne det ut på blir å få katteeiere til å føre statistikk over hver gang pus kommer hjem med et fjærkledd jaktrofe. MEN, samtidig er det viktig å føre statistikk over antall mus og rotter de fanger!Disse er skadedyr og formerer seg raskere enn katter…. Hadde dette blitt gjennomført så ville alle sett at fugletitterne ikke har noe å bekymre seg over!!!! Katter kom til Norge allerede i vikingtiden, og det er ikke før i de siste årene at kastrering har hvert særlig utbredt… På alle disse hundrevis av årene har ikke pus klart å utrydde en eneste fugleart! Men, til gjengjeld så har menneskene klart å utrydde flere! Deriblandt flere uglearter, som jo også tar mus…, og kunne hjulpet oss til å holde musebestanden nede. Men nå har vi gjort oss enda mer avhengige av katter. Men det er IKKE kattens feil! Vi tror at vi lever i et musefritt samfunn, i tette hus osv. Kattene har holdt museproblemet i sjakk så lenge at vi har glemt å være taknemmelige. Til alle Kattehatere der ute som truer med å skyte streifekatter på deres eiendom; Jeg gleder meg til dere får husene fulle av mus og rotter :) Og nei, det er ikke en trussel fra min side, bare en naturlig prosess…, karma tror jeg det heter?
Og til dere som klager og påstår at katter tisser og bærsjer overalt og at eierne ikke plukker opp…; til, info. det gjør ikke hesteeiere heller!…
Katter er renslige inteligente dyr, og finner seg et fast toalett eller to, så de kan bytte litt på hvis det ene fylles opp innimellom regnskurene. Og ja, mange har blitt lært opp til å bryke kattetoalett med sand. Da er det ikke så rart om de søker til sandkasser for barn, eller blomsterbedd hvis de ikke får kommet seg inn, eller hvis de har mistet eierne… Men vær glad for ekstra gjødsel. Og til dem med barn… ungene deres spiser sand, og slikker på alt som er…, de driver bare og trener opp imunforsvaret sitt, og har garantert fått i seg mye værre ting enn kattepiss….
Hvis fuglene har dratt, eller sluttet å synge, så er det IKKE kattenes feil, men oss mennesker som har skylden! Og vi må slutte å lete etter andre syndebukker. Utpeke kattene til eneveldende syndebukk for nedgang i fuglebestanden!!! – FY! SKAM DERE! Slutt med splitt og hersk strattegiene deres, og begynn å ta ansvar selv! Kanskje fuglene ble lei av alle spionenene og papparaziene i buskene?? He, he!
Uansett så er det garantert at utbygging i hekkeområder, for mye menneskeferdsel i hekkeområder, eggsanking ( også til forskning! ), ødelegging av flere økosystem, med forrurensning forsøppling mm., vinduer, fly og flyplasser, jakt, og folk som synes det er gøy å skyte på kråker og måker, støy, oljesøl, vindmøller, krig og ørkenspredning i landene de drar til om vinteren, fugleinfluensa, og nedslakting pga. den mm. har helt sikkert redusert fuglebestanden!!! Men katter har hvert en naturlig del av norsk økosystem siden vikingetiden, så hold dem laaangt utenfor denne problemstillingen! Ellers må dere dra inn alle andre dyr som også jakter på fugler. Inkludert hunder og storfugel. Hvis dere noen gang skal taes seriøst så må dere begynne å tenke HELHETLIG først! Verden er et komplekst sted der allt og alle påvirker hverandre, enten vi liker det eller ikke! Ødeleggeslsen av et lite økosystem, som jo er en del av det større økosystemet kallt jordkloden, skaper ringvirkninger utenfor vår fatteevne… Og dette har aldri naturen kalart selv, det er vi mennesker som har overfisket, jaktet tomt, snauhoggd, brennt osv. Så vennligst slutt å tro at dere kan lure folk til å bli dumme og sneversynt som dere selv! Helhetlig tenkning er det eneste fornuftige! Må begynne i en ende sier dere? -Ja, men skal dere absolutt legge skylden på en skapning her på jorden, så er det mennesket, og mennesket alene!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er drastisk å kreve båndtvang på katt…
Og dyreplageri!!!

Stedet å begynne er å påby kastrering+sterilisering av alle katter som ikke har fått kompensasjon på avl.

Det vil få ned bestanden!!!!!

Og alle som har katt må microchippe dyret,
og ta det inn til veterinærkontroll 1 gang i året for nødvendige vaksiner…

Det skulle jo bare mangle sier nå jeg…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er malplassert av ornitologene, og uprofft må jeg si, å komme med dette lattelige – og litt autoritære – forslaget.

Det aktuelle problemet er primært menneskets inngripen i, og innskrenkning av naturlige leveområder for fugler (og andre skapninger) som er problemet for bestandene, ikke katter.

Det at katter er husdyr og følger med mennesker, dette er et faktum, på samme vis som at mennesker bringer med seg rotter (som katter naturlig regulerer bestanden av om de får bevege seg fritt).

Så til dem som undrer seg på forskjellen mellom katter og hunder – og hvorfor katter ikke kan holdes i bånd, eller innesperret.
En stor del av grunnen er at katter er individualistisk anlagt – de er med andre ord ikke flokkdyr. Det er derimot hunder – årsaken til at noen simpelthen er “hundemennesker” mens andre er “kattemennesker” er på mange måter at noen liker bedre tette avhengighetsforhold, mens katter heller er uavhengige.
Noe annet som kanskje har med overnevnte faktum å gjøre er at katter gjør som de vil, de er ikke lydige – de vil ikke takle båndtvang, og bjeller vil gå ut over jaktinstinktet deres. Det vil gi dem angst, og være dyreplageri.

Dette er en høy pris for å tilfredsstille de få som ergrer seg over katter, og kjøpe samvittighet for vår grådige ekspansjon “ut i naturen”.
Kan jo også nevnes at hunde-eiere flest driter i å plukke opp etter de slevende bikkjene sine, og ikke rent få har beistene sine galloperende omkring under påskudd av at “de er så snille, så” – men hunder spiser jo ikke fugler, så det er vel greit da?

Sondre: Hunder kan jo være søte!

Dette er en høy pris for å tilfredsstille de få som ergrer seg over katter, og kjøpe samvittighet for vår grådige ekspansjon “ut i naturen”

Godt sagt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har lest en hel masse på nettet og andre steder i håp om å finne vindundermiddelet, som holder andres katter borte fra min eiendom.
Det jeg ikke forstår er hvorfor vi ikke greier å få et lovverk som fanger opp problemstillingen.
På blogger og alle sider er gjennomgangstonen at det er katteelskere og “kattehatere”(liker i hvertfall ikke kattenes avføring rundt omkring i hagen) som har en skittkasting på hverandre pga ulike synspunkter. Denne energien synes jeg vi kunne brukt til å få en endring på problemet. Noen som er enig???
Forslag:
1) Kattene i boligfelt bør kastereres/steriliseres
2) Katteeiere bør betale regningene på kattemiddel for naboene
3)Kanskje det bør bli like regler, som for hund for å skaffe seg katt. Katteoppdrettere,”forbud mot å gi bort katter, de må koste penger slik at folk ikke bare skaffer seg en katt fordi det er enkelt og billig.(Hunder har halsbånd og blir tatt hånd om hvis de skulle bli påkjørt, katter blir bare slengt i veigrøften) Det må bli dyrere å eie en katt også.Håper dere skjønner hvor jeg vil med dette punktet.

Sondre: Tusen takk for gode innspill! Katter blir utsatt for bruk-og-kast-holdninger og trenger å få hevet statusen sin i samfunnet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00