av Sondre Båtstrand | september 13, 2009  

Stortinget trenger et miljøparti!

Miljøpartiet De Grønne

I juni stemte et enstemmig Storting for fortsatt drift av kullgruven på Svalbard. Gang på gang har et samlet Storting åpnet nye olje- og gassfelter, og ingen partier på Stortinget er motstandere av bygging av gasskraftverk. Det trengs et grønt parti på Stortinget, et parti som våger å ta fatt i Norges største klimaforurenser, nemlig petroleumsindustrien. Norge må starte omleggingen fra fossilsamfunn til fornybar fremtid, og den omleggingen går for sakte om vi ikke begynner å bruke midlene på energisparing og fornybar energi fremfor fossilindustrien.

 

Norges eksport av olje, gass og kull knuser vår troverdighet i klimapolitikken.  Vi trenger en omfattende omlegging fra fossile energikilder til satsing på energisparing og fornybar energi. Fortsatt fossilsatsing er fullstendig uansvarlig under den rådende klimakrisen.

Norske politikere prater stort om klima, men gjør fint lite. Stortinget trenger et parti som setter fokus på økt livskvalitet fremfor økt materielt forbruk, og som vil jobbe frem miljøvennlige samfunnsstrukturer. Skal folk ta tog? Så gi folk gode, raske og punktlige tog. Skal folk kildesortere? Gi dem gode henteordninger i hjemmene. Skal flere spise økologisk mat? Fjern momsen på øko-varene. Det skal være enkelt og lønnsomt å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen.

Miljøpartiet De Grønne har en helhetlig politikk bygget på solidaritet med medmennesker, dyr og natur ikke bare nå, men også i fremtiden. Vi vil ikke etterlate oss utarmede ressurser, men la fremtidige generasjoner også få ta del i det rike biologiske og kulturelle mangfoldet vi er del av.

Tenk stort, stem grønt!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Lykke til med valget!

Sondre: Takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00