av Sondre Båtstrand | september 12, 2009  

Ja til ynglende ulv i norsk natur!

Gary Kramer / U.S. Fish & Wildlife Service

Foto: Gary Kramer / U.S. Fish & Wildlife Service

Ulven hører hjemme i norsk natur, og for Miljøpartiet De Grønne er det helt åpenbart at Norge skal ha en levedykrig bestand av ulv. Dermed er vi helt uenige med Senterpartiets politikk mot ynglende ulv. Med mindre Sp har tenkt å sterilisere ulvene, er det bare “fine ord” for at de vil utrydde den norske ulvestammen. Det kan vi ikke akseptere. Vi trenger en ny og bedre rovdyrpolitikk, men ikke en politikk som innskrenker biologisk mangfold.

Dagens rovdyrpolitikk bærer preg av å være et dårlig kompromiss som verken rovdyr, sauer eller bønder er tjent med. Miljøpartiet De Grønne mener derfor at det er på høy tid å legge om politikken for erstatning til berørte bønder og lokalsamfunn. Bedre tiltak for sameksistens mellom husdyr og rovdyr trengs – vi kan ikke leve med dagens situasjon, enten husdyrene blir tatt av rovdyr eller møter andre skjebner i utmarken. Erstatning i etterkant er ikke holdbart, verken med hensyn til bønder, husdyr eller rovdyr.

Heller enn å betale ut erstatning for beitedyr tatt av rovdyr, bør både bønder og kommuner i områder med bestander av de store rovdyrene få betalt ut et beløp som står i samsvar med antall rovdyr. Miljøpartiet De Grønne mener at en slik ordning vil gjøre det lettere å gå for alternative driftsformer, forebygge rovdyrtap på en mer økonomisk bærekraftig måte, og at den dessuten ville gi et insentiv til å ta vare på de store rovdyrene

Det å ha rovdyr som ulv i et område ville med den nye ordningen bli en ressurs for lokalsamfunnene, og ikke bare et problem. Pengene vil kunne benyttes til endret drift eller til forebygging ut fra lokale avgjørelser, noe som ville være til fordel både for bønder og for lokaldemokratiet. Sverige har gode erfaringer med en liknende modell, så når skal Norge følge etter? Levedyktige bestander av rovdyr står ikke i motsetning til levende bygder, og rovdyrbestandene er snarere for små enn for store.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

hei.
Det skulle da jaggu bare mangle….i en fauna der ulven faktisk hører til,må den jo få lov til å bo.hvor ellers?
Det er stort sett nå i nyere tid at det har blitt motstand mot ulv. Før tok man konsekvensen av at ulven var å hørte til i natur å fauna. Å da var det ikke en å annen stakkar som streifet rundt,nei,vi hadde store å rike stammer spredd utover. Drev man med husdyrhold,så måtte disse dyra faktisk gjetes…Bonden kunne ikke som nå,sitte tørrskodd på kjøkkenet sitt å binde fluer…å drikker kjerringas nytrukne evergood. Nevnte jeg forresten at dette var tider da folk måtte jobbe for føda…en ting til vil jeg gjerne tillegge før jeg gir meg. Nå er det snart ikke vits i å lytte til hva de sier i senterparti…det er nemlig omtrent ikke folk igjen der…det er som med ulven,det er en å annen oppkomling,men det er jævlig langt mellom hver av dem. Gi dem en periode til på tinget…så kan vi i ettertid med sikkerhet si at de å er borte for godt,AMEN.

Sondre: Ulvehysteriet hjelper ikke på fraflytting eller nedleggelse av bruk. Det er ikke de få ulvene som har skylden for dårlig lønnsomhet i landbruket.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00