av Sondre Båtstrand | september 12, 2009  

Årlig demokratidag og flere folkeavstemninger

De Grønne stemmer for mer demokrati

De Grønne stemmer for mer demokrati

Folket må kunne ta makten direkte, mener Miljøpartiet De Grønne, som foreslår en fast årlig runde med folkeavstemninger om viktige enkeltspørsmål for kommuner, fylker og stat. Samler du inn nok underskrifter i hele landet, skal saken din opp til bindende folkeavstemning. Politikk er nemlig altfor viktig til kun å bli overlatt til politikerne.

 

Med støtte fra to prosent av innbyggerne kan saker i dag komme opp i kommunestyrer og fylkesting (innbyggerinitiativ). Miljøpartiet De Grønne vil utvide ordningen kraftig, både ved å inkludere Norge som stat, og ved å gi innbyggerne mulighet til å presse frem bindende folkeavstemninger. I Sveits, med over fem millioner stemmeberettigede, er det nødvendig med 100 000 underskrifter for å få en sak opp til folkeavstemning.

For Norge foreslår vi en grense på underskrifter fra fem prosent av de stemmeberettigede for å få en sak opp til folkeavstemning i fylker og kommuner, mens 100 000 underskrifter bør være nok nasjonalt. Dette er likevel kriterier vi er åpne for å diskutere, hovedsaken nå er å fremme et prinsipp om mer folkelig deltakelse i politikken.

Det skal kreves en del innsats for å få en sak opp til folkeavstemning, samtidig som engasjementet skal bli belønnet. Vi vil gi vanlige folk muligheten til å sette den politiske agendaen og stemme ned politikerne ved uenighet

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00