av Sondre Båtstrand | september 7, 2009  

831 mill kr til flyplasser eller jernbane

Styret i Avinor har bevilget 831 mill kr til utbygging av Flesland flyplass. – Galskap, mener Miljøpartiet De Grønne: Tenk om 800 millioner kroner heller hadde blitt brukt på jernbanen!

- Vi legger nå til rette for å utvikle Flesland til en moderne flyplass med kapasitet til å håndtere framtidens trafikk, sier konsernsjef i Avinor, Sverre Quale. Jeg mener en moderne flyplass er en liten flyplass.

Miljøpartiet De Grønne mener at flytrafikkens rolle i transportmønsteret må reduseres radikalt av klare miljømessige grunner. Persontransport med fly bør være forbeholdt lange og/eller vanskelige strekninger. Rutene innenfor Sør-Norge bør i utgangspunktet erstattes av andre kollektivmidler, særlig tog. Miljøpartiet De Grønne vil ha høyhastighetstog mellom større norske byer.

Milliardinvesteringer i økt infrastruktur for flytransporten er ikke en bærekraftig strategi. Økt flytrafikk er et energisluk og gir store utslipp av klimagasser i tillegg til annen forurensning. Flytrafikken må reduseres gjennom betydelig opprustning av kollektivtrafikken, spesielt jernbanenettet. Vi må gi folk gode, miljøvennlige alternativer slik at de kan ta gode, miljøvennlige valg. Avinors planer for ti millioner årlige flypassasjerer på Flesland kan trygt skrinlegges: Satsing på flytrafikk er rett og slett ikke fremtidsrettet

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Med en høyhastighetsbane mellom Bergen og Oslo kunne man frigjort vesentlig kapasitet, kanskje til og med bygd ned kapasiteten på Flesland. Spennende om man hadde valgt norsk banes forslag om ny trasé og bane mellom Bergen og Stavanger…. kanskje ville man kun behøve fly utenriks og til Trondheim/Bodø/Tromsø fra Flesland i fremtiden?

Sondre: Det er absolutt et mål å bygge ned kapasiteten på Flesland flyplass!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00