av Sondre Båtstrand | august 19, 2009  

Omsorg for mennesker eller maskiner

I global sammenheng har Norge kommet langt på likestilling mellom kvinner og menn, men vi er ikke i mål. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det skjer lite når det kommer til lønn: Kvinner tjener fortsatt 85 prosent så mye som menn tjener, og nivået har vært stabilt de siste ti årene. Årsakene er i stor grad at kvinner har andre stillingstyper enn menn, og at arbeidsmarkedet er meget kjønnsdelt.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er størst blant gruppene med høyere utdanning. SSB mener en forklaring er at kvinner ofte utdanner seg innen helse- og sosialfag, mens menn i større grad velger tekniske og naturvitenskapelige fag der lønnsnivået er generelt høyere.

Hvor stor lønn du får sier noe om hvordan samfunnet verdsetter ditt arbeid. Da er det betenkelig at arbeidere som viser omsorg for medmennesker er dårligere lønnet enn dem som arbeider med maskiner. Innen helsesektoren er det også en tendens til at lønnen øker med avstanden til pasientene.

Miljøpartiet De Grønne mener at mennesker er viktigere enn maskiner, og ønsker å styrke helse- og omsorgsektoren i Norge. Vi arbeider for reell lønnsutjevning til fordel for tradisjonelle kvinneyrker, inkludert like vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren og skiftarbeid i industrien. Omsorgsarbeidere fortjener å føle at deres viktige arbeid blir verdsatt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hva med lønnsforskjellen mellom menn i like jobber? Noen blir knuget ned av sjefen. Trynefaktor. Overtramp. Er det noe å hente der?

Ikke få det til å høres ut som at alle menn tjener mer enn alle kvinner, det er bare piss.

Sondre: Ta det med ro, jeg er selv et levende bevis på at ikke alle menn tjener mer enn alle kvinner. Det er heller ikke bare kvinner som vil tjene på en utjevning til fordel for helse- og omsorgsarbeidere. Høgskolen i Vestfold har rekordmange menn som begynner på sykepleierutdanning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ikke det at pleie av maskiner og avstand til pasienter lønner seg, sånn sett. Det er det at Staten har bestemt at de skal ha eneansvar for å pleie syke mennesker, og dermed har all konkurranse om arbeidstakerne forsvunnet. Staten sier at sykepleiere skal tjene så og så mye. Punktum. Og siden Staten er de eneste som ansetter sykepleiere (i praksis), blir det sånn.
De som er langt fra pasientene jobber gjerne med maskiner eller økonomi eller sånt. Det gjør det private også. Derfor må Staten betale mer for at disse menneskene skal søke.

Sondre: Jeg tviler på at det er sykepleiere som vil tjene på privatisering av helsevesenet, men på lønnsutjevning virker vi ganske enige.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00