av Sondre Båtstrand | juli 21, 2009  

Grønne arbeidsplasser er fremtiden

LO-leder Roar Flåthen er bekymret for konsekvensene av finanskrisen og vil ha større aktivitet innenfor olje-, gass- og aluminiumsindustrien, skriver Dagbladet. Det er synd at LO-lederen ignorerer både klimakrisen og peak oil. Norge burde heller satse fremtidsrettet, på grønne arbeidsplasser.

Oljen og gassen tar snart slutt, samtidig som brenning av olje og gass bidrar til farlige klimaendringer. Derfor kan ikke Norge fortsette å satse på fossil energi.

Jeg mener det er mer fremtidsrettet å satse på grønne arbeidsplasser med omsorg for medmennesker, dyr og natur. Penger og arbeidskraft som blir brukt til å forlenge avhengigheten av fossil energi, må bli brukt på energisparing og fornybar energi. Jeg vil arbeide for flere arbeidsplasser innen økologisk landbruk, og styrke kystfiskeriet på bekostning av oppdrettsnæringen og trålere.

LO-lederen snakker om eksportrettet industri, men hva med Norges nest største eksportnæring, fiskenæringen? Oljeletingen utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja skader allerede hele fiskenæringen

Miljøpartiet De Grønne arbeider blant annet for et 20 års moratorium mot leting etter nye olje- og gasskilder på norsk territorium, at staten bruker eierskapet i StatoilHydro til å gå i front for ny fornybar energiteknologi, og varig vern mot all petroleumsvirksomhet fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet og Svalbard. Vi har et eget kapittel i arbeidsprogrammet som heter Ut av oljealderen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er forståelig at LO ser det som arbeidernes interesse å styrke næringslivet for å opprettholde arbeidsplasser der de er flest og “best” – og ofte er jo det der de mest forurensende bransjene er; i tungindustrien, og i petroleum.

Slik konstrueres en kunstig konfliktlinje mellom den stadig mer desillusjonerte arbeiderbevegelsen, og miljøbevegelsen. Oppkonstruert fordi det er en konflikt som har kommet som resultat av et næringsliv som nekter å omstille seg, utdatert – forurensende teknologi, og et økonomisk system som er gjennomsyret av materialisme og fullstendig uten innslag av bærekraft.

Løsningen er naturligvis at miljøbevegelsen og arbeiderbevegelsen finner sammen. Industrien må presses til å reinvestere i ny teknologi, som i seg selv kan sees på som et gode for å bli konkurransedyktig på verdensmarkedet. I tillegg må alle investeringene som går inn i petroleum settes inn i fornybar energi isteden, noe som er fullstendig gjennomførbart. Det er kanskje det eneste realistiske på lang sikt.

Og her er egentlig poenget. Har man arbeidernes interesse i tankene tenker man ikke på kortsiktig profitt, og da heller ikke på olje. Vi ser nå slutten på oljealderen, med eller uten Lofoten og andre nordområder. Om vi venter til slutten er over oss vil kostnadene for reinvestering øke, vi vil være mindre omstillingsdyktige, og ikke lenger ha oljen til å finansiere en slik kursendring. Andre arbeidsplasser i fornybare og bærekraftige virksomheter må etableres, og det må de gjøres nå. Vi har ikke noe valg.

Sondre: Nettopp!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00