av Sondre Båtstrand | juli 14, 2009  

Bedre politikk for katter og mennesker

Nordmenn i feriemodus kaster katter, står det i store bokstaver på førstesiden av Dagbladet i dag. Inne i avisen kan vi lese om en katt som ble dumpet, og selv om hendelsen ble filmet, henla politiet saken. Saken føyer seg inn i et trist mønster av bruk og kast av katter med manglende oppfølging fra politi og rettsvesen. Jeg mener det er på tide å snu trenden, og få på plass en bedre politikk for både katter og mennesker.

Miljøpartiet De Grønne jobber mye med dyrevern, og den siste tiden har vi hatt flere relevante utspill med forslag til løsninger.

1. Kattebestanden må reduseres. Manglende kastrering/sterilisering fører til at det blir født så mange kattunger at det er mangel på gode hjem. Satsing på kastrering/sterilisering vil gjøre at det er lettere å sørge for at kun ekte dyrevenner får ha katt og at kattens status i samfunnet blir hevet.

2. Et nytt dyreverndirektorat. Tilsyn med dyrevelferd skal ikke bli ivaretatt av Mattilsynet, men et selvstendig direktorat under Miljøverndepartementet. Det er viktig å holde dyretilsynet uavhengig av næringsinteresser.

3. Utredning om dyrepoliti. Det er nødvendig med kompetanseheving i politiet, og vi bør se nærmere på hvordan et dyrepoliti kan innføres i Norge. Målet er at dyremishandling fører til tilstrekkelig reaksjon.

Miljøpartiet De Grønne har et eget kapittel om dyr i vårt arbeidsprogram, og vi jobber for å styrke hensynet til dyrene på alle områder, fra lidelsene i det industrielle dyreholdet til lidelsene noen dyr blir utsatt for av privatpersoner. Alt henger sammen, og vold mot dyr henger sammen med vold mot mennesker. Sterkere reaksjoner på vold mot dyr og oppfølging av gjerningspersoner, kan dermed også hindre vold mellom mennesker. Både mennesker og dyr er tjent med bedre dyrepolitikk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ja man bør slå dem ihjel før man kaster dem.

Sondre: Det burde være unødvendig å avlive friske katter, og en eventuell avlivning bør skje på forsvarlig vis.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er enig i at det bør gjøres langt mer for å hindre dyremisshandling, men kan likevell ikke se poenget med å ha et eget politi for dyr. Burde det ikke holde om dyrene får bedre rettigheter i loven, og det vanlige politiet gis ressurer til og pålegg om å håndheve disse reglene?

Sondre: Tanken med et dyrepoliti er å samle og heve kompetansen på dyrekriminalitet. Det kan hende det er nok å styrke dyrs rettsvern samtidig som det vanlige politiet får økt sine ressurser med klare instruksjoner om å ta dyr på alvor, men MDG har altså ønsket en utredning om dyrepoliti i tillegg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals driver vel helt uten offentlig innblanding og støtte. Burde gå an å kopiere i Norge. Kanskje det kunne være et spennende alternativ for de mange som avtjener siviltjeneste?

Sondre: Jeg synes et dyrepoliti fortjener offentlig støtte, men flott om idealister kan ordne opp.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00