av Sondre Båtstrand | juli 10, 2009  

Mindre avfall og mer miljøvern

For første gang på 17 år kaster norske husholdninger mindre avfall, skriver Vårt Land. Ifølge Statistisk sentralbyrå kastet hver innbygger “bare” 434 kilo husholdningsavfall i løpet av 2008, så selv om det er en nedgang på fem kilo har vi langt frem til et økologisk bærekraftig samfunn. Nedgangen blir satt i sammenheng med finanskrisen heller enn miljøbevisste politikere, så potensialet er stort. Miljøpartiet De Grønne vil redusere forbruk og avfallsmengde, satse på bedre produktkvalitet, og at produkter skal kunne gjenbrukes eller gjenvinnes.

I bossdunken finnes resultatet av vårt systematiske feil- og overforbruk. Det meste er ressurser på feil sted, og vitner om en kultur og en samfunnsøkonomi langt unna det kretsløpsprinsippet som naturen ellers fremviser.

Den langsiktige strategien i avfallspolitikken må være å redusere mengden avfall som oppstår. Her blir det avgjørende hvilke grep vi greier å ta for å kontrollere den generelle økonomiske veksten. Så langt har søppelmengden per innbygger økt nokså jevnt med forbruksveksten.

Verken brenning eller deponering (dumping) av avfall er fornuftig disponering av materielle ressurser. Staten må legge rammene for en helhetlig organisering av avfallshåndteringen, slik at ressursene finner veien tilbake i ny produksjon. En viktig faktor her er pant i stedet for avgifter. Miljøavgifter ved varekjøp eller/og ved levering til avfallsmottak stimulerer ikke folk til riktig og lovlig avfallshåndtering. Miljøpartiet De Grønne ønsker forbud mot engangsemballasje som ikke er biologisk nedbrytbar, eller som på annet vis er miljøskadelig.

Som hovedregel bør alt matavfall og kloakk omformes til gjødsel og/eller biogass. Frivillig privat kompostering av matavfall må suppleres med offentlige kompost-/biogassanlegg. Nye teknologiske løsninger for biologisk kompostering av kloakk og avløpsvann på husholdningsnivå må utvikles, som supplement til de tradisjonelle offentlige anleggene. I større anlegg er det en viktig utfordring å ta vare på og tilbakeføre næringsemner til landbruket. På sikt er dette det eneste bærekraftige alternativet til bruk av kunstgjødsel.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ja, mindre avfall er bra. Men det er ikke så lett heller da. Jeg jobber i næringsmiddelindustrien, og vi produserer varer med mye avfall i form av emballasje. Og dette er nødvendig for å holde god nok kvalitet, så blir det jo et problem for forbrukerne. Alt kan jo resirkuleres, men gjør folk det? Neppe. Det bør bli lettere å kvitte seg med avfall, feks plast, glass/metall. Jeg ønsker meg faktisk flere søppeldunker i nabolaget. Det er ganske tungvint når man må kjøre avgårde for å bli kvitt dette.

Sondre: Emballasjemengden kan fint reduseres en god del uten at det går utover kvaliteten. Mange næringsprodukter har altfor mange lag med emballasje, synes i hvert fall jeg.
Det må bli lettere å kildesortere, med flere returpunkter og henteordninger hjemme hos folk. Det er nå en gang slik at graden av kildesortering synker med avstanden til nærmeste returpunkt. Ikke er det særlig miljøvennlig heller om folk må kjøre bil for å kunne kildesortere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gjenbruk er et viktig stikkord. Det er den beste måten å ikke kaste ting på.

I dag kaster folk engangsprodukter og vaskemaskiner selv om det er få feil på den.

Sondre: Ja, gjenbruk er bedre enn gjenvinning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, enig i at emballasjemengden kan reduseres i MANGE tilfeller. Nå gjør vi det beste vi kan der jeg jobber (frossent dessertprodukt som “alle” spiser ihvertfall nå om sommeren), men jeg vet også at det er ikke er enkelt det der. Produktene skal jo ha en viss holdbarhet uten å miste friskheten sin, for kundene klager hvis det er noe galt.

Og, jeg må kjøre bil for å kvitte meg med alt annet enn matavfall, papir og restavfall. Nå har jeg en bil med minimum co2-utslipp(109 g/km) men det irriterer meg at vi ikke kn få henteordning for alt det andre også.

Sondre: Iskrembransjen er vel ikke verstinger på emballasje. Kan du jobbe for flere typer økologisk is, kanskje? Jeg tror det er et bra potensial for øko-is!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å? Hva slags produkter lager dere, Lenesim? Jeg er interessert.

Emballasje er ikke akkurat det største problemet, siden dette står bare for 2 % av forbruket (energien). Skal man redusere emballasjen, får man veldig lite ut av det. Men om man i stedet optimaliserer/forbedrer emballasjen, kan dette ta bedre vare på de resterende 98 energiprosentene.

Ganske enkelt genialt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Glem det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes at folk bør spise opp isen først. Så jeg snakker i klartekst.

Du jobber forresten i en bra bransje som jeg selv kunne gjerne jobbe i. Jeg er en iskremelsker av høyeste rang og kommer til å få forhøyet kolesterol av det. Kanskje det er like så greit at jeg ikke jobber med iskrem? ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skal forresten, Sondre Båtstrand, omtale MGP i min blogg det nærmeste døgnet! Jeg skriver en slags valg-guide. Det gleder jeg meg til!

Sondre: Så bra! Jeg har fulgt med på valg-guiden din, og ser frem til å lese om MDG (forkortelsen MGP? MiljøGrønt Parti? ;-) )

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sorry, MDG!

Sondre: Ingen skade skjedd :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jeg er enig i at emballasje bør redureses og også varetransport.

angående kildesortering så er jo punkter i alle borettslag og boligstrøk et bra virkemiddel for at folk lettere skal praktisere det.

…en annen ide er om varehandelen kan ta større del av ansvaret? på samme måte som dekkretur der man kjøper dekk og hvitevarer i elektriske forretninger så er det en ide å levere kildesortert ved samtlige butikker der man kjøper mat i plast- glass- metall og papiremballasje. og hvis vi får pantebelønning i vekt – på samme måte som vi får flaskepant basert på antall, mot at det ligger noen øre panteavgift i matvarene vi kjøper?

all emballasje som selges bør kunne resirkuleres 100 % og våtorganisk bør gå i lett tilgjengelige private og lokale komposteringsanlegg, kanskje disse også kan stå ved butikker?

Sondre: Flere returpunkter er bra og vil få flere til å kildesortere. Jeg tenker også at det er mulig å bruke renovasjonsavgifter til å belønne folk som produserer lite restavfall. Miljøpartiet De Grønne ønsker forbud mot engangsemballasje som ikke er biologisk nedbrytbar, eller som på annet vis er miljøskadelig. Spennende tanke å involvere butikkene i større grad. De Grønne har foreslått pant på hurtigmatemballasje.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jeg merket at jeg kastet under halvparten så mye boss som før når jeg bodde et sted hvor de hadde plastinnsamling og kildesorteringskontainere på nærbutikken. Nå bor jeg et sted hvor de ikke samler inn plast og det er altforlangt å gå til nærmeste innsamlingspunkt, derfor går alt i det vanlige bosset igjen. Har gitt opp å prøve å være miljøvennlig. Jeg vil ikke kjøpe bil for å komme meg til returpunktene… Skal man tenke miljøvennlig må kommunen legge til rette for det.. Det bør være mer utbredt med plastinnsamling og maange flere innsamlingssteder…

Sondre: Ja, det må være lett å være miljøvennlig i hverdagen. Da trenger vi henteordninger for flere avfallstyper, samt flere returpunkter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00