av Sondre Båtstrand | juni 25, 2009  

Energisparing er god klimapolitikk

Energisparing er en sentral del av Miljøpartiet De Grønnes energipolitikk. Det er en ganske billig løsning med meget positive effekter for miljøet. Fremfor å si at fremtidig vekst i energiforbruket gjør at vi må rasere enda flere vassdrag eller bygge dyre og forurensende gasskraftverk, kan vi si at det er forbruket som er for stort. I dag har Lavenergiutvalget presentert sin rapport, der de konkluderer med at energiforbruket i bygg kan halveres innen 2040, mens industrien kan kutte 20 % per produserte enhet de neste ti årene. Jeg håper regjeringen vår lytter, for her har de mye å lære.

Bedre isolering av bygninger, krav om passivhus som standard og fjernvarme fra miljøvennlige kilder, er forslag som kan redusere dagens energisløs. Vi bruker altfor mye elektrisitet til å varme opp hus, og når vi frigjør denne energien, kan vi enkelt elektrifisere all bil- og togtrafikk.

Miljøpartiet De Grønne har et tungt fokus på energisparing i vårt programkapittel om energi og klima. Jeg skal sette meg ned og gå nøyere gjennom Lavenergiutvalgets rapport. Så langt ser det lovende ut, og rapporten er et bidrag til å vri debatten over fra “hva skal vi ødelegge for å få mer energi” til “hvordan kan vi bruke mindre energi”.

Jeg vil også nevne at Miljøpartiet De Grønne selvsagt vil ha utbygging av ny fornybar energi, som vindkraft, solkraft, bølgekraft, biogassanlegg og andre grønne energikilder, men denen utbyggingen må ikke komme som tillegg til dagens fossile energi, men som en erstatning. Siden Norge stort sett har nok energi fra vannkraft, blir det først og fremst snakk om eksport fra ny fornybar energi, og da er det viktig at eksporten faktisk erstatter skitten energi og ikke kommer som et tillegg.

De rene energiressursene er svært ulikt fordelt i verden, og vi er blant de rikeste i så måte. Miljøpartiet De Grønne ønsker en kraftig satsning både på energisparing og utbygging av nye energikilder, som bidrag til regional selvforsyning med klimanøytral energi. Vilkåret er at fossil- og kjerneenergi faktisk erstattes, og at samarbeidslandene har en offensiv strategi der egne tiltak innen energisparing og fornybar energi ligger til grunn. Nyutbygginger må underlegges strenge lokale miljøhensyn.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

ENØK-tiltak er absolutt nødvendig. Men jeg ser for meg at internasjonale forhandlinger hører under klimapolitikk.

Sondre: Ja til både enøk og internasjonale forhandlinger. Vi trenger en bindende global klimaavtale som fører til reelle kutt i utslippene og bistand til land som rammes hardest av klilmaendringene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hardangervidda kan reddes!!!!

les om hvordan vi klarer oss uten å bygge ut mer linjekapasitet over vidda og i Tafjordfjella, det står under her. og det blir billigere enn noe annet alternativ selv om staten subsidierer alt sammen som skal til. Fornybar energi er tingen, særlig når vedlikeholdet er veldig lite som i dette forslaget, og det tas ikke fra staten men fra brukeren.

Jeg vet ikke hvor mye staten har satset på disse gasskraftverka som aldri skal brukes, men det bygges ca 30.000 boliger i året – så i 2020 vil 300.000 flere nye boliger se dagens lys.

Hvis alle disse bygges som http://www.plusshus.no som er hus som produserer mer energi enn hva de forbruker gjennom et år, så vil det utgjøre en merpris (mot standard isolerte hus) tilsammens for alle 300tusen husene på ca NOK 90Milliard.

Dette ville så avstedbringe at behovet for å transportere strøm over Hardangervidda og Tafjordfjella ville minke, og kraftlinjene behøvde ikke å bli bygget.

Hva koster det å bygge disse kraftlinjene ?
Hva koster det å vedlikeholde dem?

Dagens energiforbruk i boliger og hus er ca. 40% av totalforbruket i Norge. Kan alle boliger klare seg uten dette forbruket hva da?

Hva har alle disse gasskraftverkene kostet?
og hva koster det å rense dem gjennom “månelandingen” ?

Ja sannelig er det godt at noen stopper Stoltenberg & Co og begynner å tenke og sette ting i perspektiv økonomisk på papiret og finner ut hva som gavner oss i hele klima-debatten.

Sondre: Applaus for en veldig bra kommentar! Klart Norge har råd – om vi ikke kastet bort penger på månelandinger og annet fjas. La oss bygge plusshus!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00