av Sondre Båtstrand | juni 16, 2009  

Heller kollektivfelt enn sambruksfelt

Flyplassvegen i Bergen

Flyplassvegen i Bergen

På Flyplassvegen i Bergen var høyre kjørefelt tidligere et rent kollektrivfelt. Så ble det sambruksfelt med 3+ (lovlig også for tre som deler bil), og i år ble kravet senket til 2+. Resultatet? Busser som står fast i saktegående kø i rushtiden, og tap for kollektivtransport og miljø. Køene blir skapt av at det er kun to personer i over halvparten av bilene i sambruksfeltet, samt en høy andel snikere som kjører alene. I løpet av tre timer i ettermiddagsrush observerte vi 263 snikere, tilsvarende bøter på 1,1 million kroner!

I den ferske rapporten Sambruksfelt til besvær konkluderer Miljøpartiet De Grønne i Bergen med at vi trenger et rent kollektivfelt på Flyplassvegen, og om vi ikke får flertall for det, må i hvert fall kravet skjerpes fra 2+ til 3+ mens politiet foretar flere kontroller i rushtiden. Her er det masse penger å hente og miljø å verne!

I høst skal ordningen med 2+ i sambruksfeltet på Flyplassvegen bli evaluert. I den forbindelse har Miljøpartiet De Grønne utarbeidet en rapport som vi håper kan komme med i vurderingen. Vi undersøkte hvordan sambruksfeltet fungerer i periodene det er størst behov for å gi fordeler til kollektivtrafikken, nemlig i rushtiden. Undersøkelsene ble utført fredag 15. mai og fredag 29. mai. 

 

Vi konkluderer med at sambruksfeltet på Flyplassvegen ikke gir de nødvendige fordelene for kollektivtrafikken. I rushtiden har vi observert massive kødannelser i sambruksfeltet, slik at bussene blir stående i en like saktegående kø som bilene med kun én person i. Det betyr unødvendig støv, støy og klimautslipp.

 

Rene kollektivfelt er løsningen som gir størst fordel for kollektivtrafikken og vil oppmuntre flere til å benytte seg av kollektivtilbudet. Busser som daglig suser forbi saktegående køer, blant annet på Flyplassvegen, vil være et kraftfullt insentiv til å reise kollektivt. Kollektivfelt reduserer også risikoen for sniking, da det vil være langt lettere å se hvilke biler som kjører i feil felt.
Kollektivfelt gir større fordel ikke bare for busser og taxier, men også for el-biler, og Miljøpartiet De Grønne ønsker økt satsing på og tilrettelegging for el-biler.

For å redusere privatbilismen må vi gjøre det enkelt, billig og attraktivt å velge kollektivt, samtidig som privatbilismen aktivt blir innskrenket. På Flyplassvegen er den beste løsningen om dagens sambruksfelt blir omgjort til et felt kun for busser, taxier og el-biler.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00