av Sondre Båtstrand | juni 11, 2009  

Fildeling og fordeling (mer BT-debatt)

Som jeg skrev om på søndag, har jeg den siste tiden debattert fildeling med Jan Frode Haugseth i BTs spalter. Under er mitt siste bidrag, innlegget Fildeling og fordeling, som sto på trykk i går. Nederst finner dere lenker til hele debatten.

Jan Frode Haugseth kommer i BT 7. juni med flere gode betraktninger om kompensasjon for musikere, og jeg deler målet om en rettferdig fordelingsnøkkel. Haugseth bidrar med innspill jeg skal ta med meg videre i mitt politiske arbeid for et mangfoldig kulturliv, og jeg håper andre politikere også får med seg forslagene om å inkludere små radiostasjoner og favorisere små artister.

I fildelingsdebatten mener Haugseth at verken musikkliv eller ulovlig fildeling er truet. Jeg er helt enig i begge påstandene, men jeg frykter konsekvensene av forsøk på å true ulovlig fildeling. Fildelingen lar seg ikke stoppe, men personvern og digitale rettigheter kan bli satt til side i den nytteløse kampen mot fildeling. Det gir grunn til bekymring at Post- og teletilsynet har opphevet nettleverandørenes taushetsplikt og dermed vil gi private aktører tilgang til informasjon så langt forbeholdt politiet. Mange aktører vil bruke sterkere virkemidler mot fildelere.

 

Riktignok lever norske fildere i dag langt tryggere enn fildelere i mange andre europeiske land, men det betyr ikke at ingen blir dømt. Plate- og filmindustrien har anmeldt omlag hundre fildelere de siste årene, men bare noen få saker har endt med tiltale. Likefullt har noen blitt dømt, som en 45-åring fra Fredrikstad som i mars ble dømt til 15 dagers betinget fengsel for brudd på åndsverksloven, samt 50 000 kroner i erstatning til rettighetshaverne, etter å ha gjort filmen «Pitbull-Terje» tilgjengelig på The Pirate Bay. «Pitbull-Terje» har dog vært en solid salgssuksess, så 2770 nedlastinger på torrentsiden var neppe til stor skade for opphavspersonene.

Fjorårets mest solgte filmer, «The Dark Knight» og «Mamma Mia» er delt utallige ganger på nettet, men likevel strømmer pengene inn til filmbransjen. Hver delte film betyr ikke nødvendigvis tapte inntekter, men kan like gjerne bety bety økt interesse for filmen. En BI-undersøkelse har vist at aktive fildelere gjerne er tilbøyelige til å kjøpe mer enn andre på lovlig vis også. Derfor er min påstand, som Haugseth neppe bestrider, at fildeling er positivt for kulturlivet.

 

Haugseth fokuserer på musikk, men jeg vil minne om at fildeling er bredere: Bøker, hørespill, tv-serier og film, så vel som musikk, blir delt på nettet. Jeg vil fortsatt hevde at det haster med en ny opphavsrettslov som tillater privat deling samtidig som opphavspersoner blir kompensert. Haugseth og jeg er enige om at dagens åndsverkslov er utdatert, men Haugseth mener vi må ordne opp i det eksisterende systemet før vi begynner å tenke på legalisering av fildeling. Jeg ser ingen konkret motsetning mellom en ny og rettferdig fordelingsnøkkel og lovlig deling av filer, og mener begge momentene må tas med i debatten rundt en ny åndsverkslov.

Haugseth peker på at en rettferdig fordelingsnøkkel som inkluderer små radiostasjoner, teknisk sett også kan omfatte fildelingsnettverk, men han mener vi ikke er der ennå. Jeg mener at vi kan komme dit i nær fremtid, og at en ny åndsverkslov må ta høyde for det allerede nå.

 

«Jeg håper debatten nå kan føres over i retning av hvordan vi kan ta vare på det musikkmangfoldet vi har fått, heller enn hvordan vi raskest mulig kan opprette subsidier for en monopolisert bransje», avslutter Haugseth. Jeg mener sakene henger sammen: Vi må få på plass offentlige støtteordninger som styrker kulturelt mangfold og motvirker monopolisering i bransjen.

NB! Siste setning avviker noe fra papirversjonen – der jeg formulerte meg litt tungvint.

 

Hele debatten:

JFH: Musikkproduksjonen er ikke truet (BT 25. mai)

SB: Retten til å dele er truet (BT 4, juni)

JFH: Musikk nok til alle (BT 7. juni)

SB: Fildeling og fordeling (BT 10. juni)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] Fildeling og fordeling (BT 10. [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00