av Sondre Båtstrand | juni 2, 2009  

Noen år siden “CO2-frie” gasskraftverk

Jeg har blogget om det før (i både 2007 og 2008), og jeg vil fortsette å sette fokus på det mislykkede “miljøprosjektet” på Mongstad. Miljøpartiet De Grønne har hele tiden avvist bygging av gasskraftverket fordi vi mener fossil energi ikke vil løse klimakrisen. Partiene på Stortinget har derimot vært fornøyd så lenge det ble satset på fossil energi.

Da Mongstad-saken ble behandlet i Stortinget 24. mai 2007, snakket Hallgeir Langeland (SV) om “CO2-frie gasskraftverk”, og han jublet for idéen om at CO2 skulle bli brukt som trykkstøtte i oljefeltene slik at oljeutvinningen kunne øke. Løsningen med CO2 som trykkstøtte er det forresten ingen som snakker om lenger, og bra er det, for resultatet hadde bare blitt økte klimautslipp.

Et enstemmig storting støttet gasskraftverket på Mongstad og dermed millioner av nye tonn CO2 opp i atmosfæren. Det er klart at det er behov for et grønt parti i den forsamlingen!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Du befinner deg i en høyst urealistisk drømmeverden dersom du tror vi kan endre jordens klima.

Vis meg ett eneste menneske, politiker, regjering eller organisasjon som gjennom historisk tid har lykkes endre jordens klima?

Men vårt “miljø” kan vi nok alle bidra til å påvirke. Forurensing kjenner ingen grenser e3nten det nå kommer i form av gasser, stråling
eller noe annet.

Fauna er også noe vi kan påvirke ved å bevare arter, men vi kan altså ike gjøre det gjennom å endre jordens klima. Uansett hvor mange penger man bruker! Og da kommer man til et påunkt hvor man må vurdere hvorvidt menneskeheten ville vært bedre tjent med å bruke slike finansielle krefter på annen måte?

F.eks. kan vi bedre livskvalitet og utrydde fattigdom for et par milliarder medmennesker? Men det vil paradoksalt medføre at den industrielle utvikling må holdes oppe (og stimuleres), hvilket igjen betyr en gradvis økt forurensing. Så blir det et spørsmål om miljø og rense-teknologi.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Drivhuseffekten er da standard pensum på skolen.. Det er klart at menneskelige utslipp påvirker balansen i naturen, også klimatisk. Hvsi du er ute etter folk som har forandret klimaet , så er det bare å se rundt deg: Vi er i ferd med å endre klimaet nå. Det har menneskene vært i stand til å gjøre før den industrielle revolusjonen. Derfor har ikke mennesker laget klimaendringer før.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå har vi da holdt på med CO2-reduserende tiltak i snart 20 år.
Temperaturen har gått litt opp, ned og opp igjen. Det har også CO2-nivået gjort. Det er ikke lenge siden jeg leste at man nå satte sspørsmålstegn ved om det var CO2 som var den reelle fienden.

Og jeg garanterer deg at om 20 år fra idag så vil denne drivhuseffekten ikke ha endret seg særlig i hva man vil kalle “positiv retning”. Det finnes 2,5 milliarder kinesere, indere, indonesere og brazilianere som alle krever sin del av velstandsutviklingen. Og deres regjkeringer gir dem medhold og gjør sitt beste for å stimulere den industrielle utvikling i sine respektive hjemland.

Det vil mer enn oppveie alle tiltak man måtte gjøre her i vest, – og med god margin.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

CO2-reduserende tiltak? Neida, her har verdens klimautslipp går rakt opp, men mange festtaler har blitt kastet bort på tomme ord om klimaet.

Fattige land har rett til å øke sitt forbruk, og for at det skal være økologisk mulig i et begrenset økosystem, må vi i de rike landene senke vårt forbruk. Det trengs grønn politikk i både fattige og rike land.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg ser poenget ditt Sondre og tror heller ikke at co2 fangst og deponering vil være et alternativ i den overskuelige framtid (mao vil det være alt for sent for klimaet sin del om det skulle bli en realitet om et par tiår.)

Men hva er alternativet de grønne skisserer for Norge, Europa og verden? Her hjemme kommer vi langt med vannkraft, med de fleste land er ikke like heldige som oss. Uavhengig av antallet vindmøller og solceller er det begrenset hvor stor andel av kraften i strømnettet som kan komme fra variable kilder. De fleste anslår rundt 20% i dagens nett, med mulighet for oppmot 60% i såkalte smarte nett. Uansett vil det bety at 40% av energien må komme fra en stabil kilde som alltid er til stede. De fleste steder er den stabile kilden nå enten vann, kull, gass eller atomdreven. Vann er flott her hjemme og vi kan sikkert eksportere en del om vi legger til rette for det, allikevel vil det langtfra dekke europas behov. Alternativet er da kull, gass eller atom.

Kun elektrisitet produsert av atomkraft slipper da muligens ut tilstrekkelige små mengder av co2 til at vi kan berge klimaet. Har de Grønne noen andre ideer om hva som reelt kan erstatte kull, gass og atom som energikilder for de 40% vi trenger for å unngå å sitte i mørket?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for kommentar, Tony.

Det er klart at det er deler av verden som har behov for å øke sitt energiforbruk, men tenk på hva solceller i Sahara kan bety for Afrikas energitilgang! Samtidig er det andre land som må redusere energiforbruket drastisk, som Norge.

Ulike land har ulike forutsetninger for fornybar energi, og vi som har rik tilgang, må dele med dem som har dårligere tilgang.

Atomkraft er en skummel løsning som forutsetter at menensker 100 000 år frem i tid kan ta seg av avfallet.

Du finner noen flere svar i arbeidsprogrammet vårt. Kapittel 4 Energi og klima: http://www.mdg.no/politikk/arbeidsprogram/klima/ og kapittel 5: Ut av oljealderen: http://www.mdg.no/politikk/arbeidsprogram/olje/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00