av Sondre Båtstrand | mai 10, 2009  

Verden trenger ikke mer atomavfall!

Høyre-landsmøtet vil ha satsing på atomkraft i Norge: Om 100 000 år vil menneskene fortsatt slite med avfallet om Høyre får viljen sin. Jeg synes det er ille nok med de 17 tonnene radioaktivt avfall som Norge allerede har produsert, men ikke har noen god lagring for. Regjeringspartiene kommer sikkert til å angripe Høyre for atomkraftstandpunktet, men burde konsentrere seg om trygg lagring av atomavfallet de selv er ansvarlige for.

Miljøpartiet De Grønne er helt klart imot atomkraft, men vi er ikke redde for debatten, da vi har gode argumenter. Ett argument er faren for nedsmeltinger og lekkasjer: Vi husker Tsjernobyl.

Et annet argument er avfallet: Atomreaktorer produserer radioaktivt avfall som vil stråle i 100 000 år. Det er et utrolig langt tidsrom som ingen av oss kan overskue. Så det grunnleggende etiske dilemma er: Kan vi forsvare å etterlate strålende, helseskadelig materiale til fremtidige generasjoner? Hvilke garantier har vi for at våre etterkommere har den nødvendige infrastrukturen for å sikre forsvarlig lagring?

De norske atomreaktorene på Kjeller og i Halden har så langt produsert 17 tonn høyaktivt avfall, men Stortinget ser ingen grunn til å stoppe produksjonen selv om vi ikke har noe skikkelig lager for avfallet (i den grad det er mulig med sikker lagring av atomavfall). Regjeringens politikk er direkte uansvarlig med hensyn til fremtidige generasjoner, som blir nødt til å ta seg av de farlige etterlatenskapene fra dagens generasjoner. Atomavfallet vil i all overskuelig fremtid utgjøre en konstant trussel mot miljø og helse.

Hva mener så Miljøpartiet De Grønne?

Kjerneenergi er på samme vis som fossil energi en begrenset ressurs, men med andre typer ulemper. Ulykkesrisiko, nærhet til våpenteknologi og lagring av avfall er gode grunner til å ikke satse på kjerneteknologi som løsning på klimakrisen. Miljøpartiet De Grønne ønsker internasjonal avvikling av kjerneenergi, og forbud mot all dumping av radioaktive emner i havet. Eventuell forskning innen kjerneteknologi må direkte støtte opp om en slik avvikling. Norge har også et ansvar for å utvikle best mulig lagringsteknologi for eksisterende radioaktivt avfall.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00