av Sondre Båtstrand | mai 7, 2009  

Amnesti til papirløse flyktninger!

Det er flere tusen av dem i Norge. De jobber for luselønn og mangler alle grunnleggende rettigheter. De blir utnyttet av kyniske arbeidsgivere og de deltar i en svart økonomi. Miljøpartiet De Grønne vil gi dem amnesti for å svekke den svarte økonomien, styrke arbeiderrettighetene og vise omsorg for mennesker i en trist situasjon. Hva mener du? Delta i debatten!

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) anslår at det er mellom 5000 og 10000 papirløse flyktninger i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan det være mellom 10 500 og 32 000 av dem. De mangler grunnleggende rettigheter, og kan ofte inngå i en svart økonomi. De representerer billig arbeidskraft og kan få så lite som 20-25 kr i timelønn.

Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør gi amnesti til papirløse flyktninger. For oss handler det om å fjerne noe av grunnlaget for den svarte økonomien, og det handler om å stoppe sosial dumping. Papirløse flyktninger er en underklasse i arbeidslivet. Vi mener dette må løses ved å gi dem skikkelige rettigheter og la dem betale skatt og delta i det norske samfunnet. Vi snakker om mange mennesker som har bodd og jobbet her i årevis.
Et flertall på Stortinget støtter en lov som gir rett til å hjelpe papirløse flyktninger. Miljøpartiet De Grønne mener Stortinget skal ta skrittet fullt ut og la dem betale skatt også.

Tidligere har europeiske land som Spania, Italia og Frankrike gitt amnesti til spesielle grupper med ulovlig opphold, og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) støtter et liknende engangs amnesti i Norge. Miljøpartiet De Grønne ber Regjeringen vurdere forslaget.
USAs president Barack Obama ser etter en måte å gjøre illegale innvandrere til legale, mens den britiske kampanjen ”Strangers into Citizens” har fått tilslutning fra bystyrene i Oxford og London, samt fra London-ordfører Boris Johnson.
En fersk rapport International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) har utarbeidet på oppdrag fra EU-kommisjonen fastslår at i perioden 1996-2008 deltok 5,5 millioner mennesker i regulariseringsprogrammer for endring fra illegal til legal status i EU-landene. Studien fremholder at den overordnede effekten av programmene har vært positiv, med små, men permanente reduksjoner i illegalt opphold og arbeid. Det er ikke støtte for en påstand om programmene øker den illegale innvandringen som sådan, ifølge ICMPD-rapporten.

Et amnesti vil gi rettigheter til mennesker som uansett oppholder seg i landet. Miljøpartiet De Grønne mener det vil styrke arbeiderrettigheter og svekke den svarte økonomien. Hva mener du?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Syns dette er en forferdelig viktig sak, er helt enig med deg når du foreslår amnesti til illegale innvandrere!

Alle bør høre på P2’s radiodokumentar om illegale innvandrere og deres liv.

Det er til å gråte av. Hvordan noen av våre medmennekser går rundt i vårt samfunn uten tilgang til lege/medisinsk hjelp, uten å kunne gå til politi eller arbeidstilsyn når de utnyttes!

Stå på!

Sondre svarer: Takk skal du ha! Radiodokumentaren “Holder Norge Rent” er glimrende: http://www.nrk.no/programmer/radio/radiodokumentaren/1.4169144

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva er “papirløse flyktninger”? Er ikke det mennesker som bevisst skjuler sin identitet?

Ettersom de skjuler sin identitet, så betyr det at de har noe å skjule, og hvis de virkelig var på flukt, hvorfor skjuler de det da?

Når mennesker kommer fra land og områder uten krig og konflikter, og de likevel påstår at de blir forfulgte, skal vi tro på dem?

Det har kommet frem i dokumentarer at advokater har rådet asylsøkere til å lyve, og hevde at de blir torturert, for at de skal få opphold i Norge.

Dersom Norge tar i mot alle papirløse flyktninger, er det da mulig at disse vil ta kontakt med sine familiemedlemmer, og tipse de om at de kan benytte seg av samme metode? Dvs å kvitte seg med alt som kan identifisere dem? Vil det ikke da komme enda flere identitetsløse mennesker?

Vil det ikke være bedre å hjelpe mennesker der de er, enn å gi de et liv i Norge hvor de må lære et nytt språk, en ny kultur, og hvor atpåtil det koster skjorta å hjelpe de? De vil vel også heller være i nærheten av sine familiemedlemmer og venner.

Jeg har møtt den del innvandrere fra andre kulturer, og de er ensomme i Norge. De blir stresset av språket, kulturen og av oss etniske nordmenn, i hovedsak av våres moral, verdier o.l.

Sondre: Det er vel dokumentert at papirløse flyktninger har det vanskelig i Norge, så i en dobbeltrapport fra UDI (http://udi.no/upload/FOUrapport%20SSB%20FAFO.pdf) spør forskerne seg også hvorfor flyktningene likevel blir. Det er flere grunner til det, som vanskelige forhold i hjemlandet eller at det ble investert veldig mye i å komme seg til Norge. Uansett, de er her allerede, de jobber og bidrar til samfunnet, men lever på skyggesiden uten noen rettigheter. Miljøpartiet De Grønne mener et amnesti vil gi dem verdighet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00