av Sondre Båtstrand | april 19, 2009  

Norge eksporterer våpen, ikke fred

Norge skal være en tydelig fredsnasjon. skriver forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen. Hørt det før? Jada, det er visst et mål for regjeringen vår, men det er langt mellom liv og lære. Tall VG Helg har samlet sammen, tyder på at norsk våpeneksport har eksplodert de siste årene. Et nytt norsk missil skal gi nye inntekter og en kontrakt på 800 mill. kr. til Polen er allerede i boks. Hvor ble det av fredsnasjonen?

Jeg har skrevet om dette før: Jeg synes det er skammelig at Norge profilerer seg som en “fredsnasjon”, mens ingen land i verden eksporterer mer våpen per innbygger enn Norge. I løpet av 2007 eksporterte Norge tanks, våpen og ammunisjon til en verdi av 2,16 milliarder kroner.

- Jeg synes ikke det er et paradoks at Norge er for fred og samtidig har en nasjonal forsvarsindustri, sier konsernsjef Walter Qvam i våpeneksportøren Kongsberg Gruppen til VG Helg, før han legger til: – Men det ligger i forsvarsindustriens natur at dens produkter i ekstreme situasjoner kan inngå i sammenhenger som kan føre til tap av liv, og det er åpenbart et dilemma.

Tampen brenner, Qvam!

Hva mener Miljøpartiet De Grønne? Skal vi være en fredsnasjon, må vi kutte i våpeneksporten og øke det aktive fredsarbeidet, innenlands så vel som utenlands. MDG har dette flotte punktet i vårt prinsipprogram:

Bruk av militære metoder for å skape et fredelig og rettferdig samfunn vil ofte slå feil, fordi de militære metodene er basert på udemokratiske maktstrukturer og på voldsbruk som i seg selv er forrående og nedverdigende for alle parter i konflikten. Noen kulturer har hatt og har høyere terskel for voldsbruk enn andre ved konflikter og i andre sosiale sammenhenger. Dette overbeviser oss om at det er mulig å utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum, der krig betraktes som usivilisert. Vi har ingen illusjoner om at verden i dag er klar for dette, men grønn politikk for sikkerhet og konflikthåndtering må vise vei. Miljøpartiet De Grønne tror på ikkevold både på grunn av menneskesynet vårt og fordi vi mener ikkevoldelige metoder ofte er mest effektive.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er veldig synlig og ikke akkurat ett sjokk at ett parti som Miljøpartiet De grønne, ser på slike saker veldig sort hvitt.

Norge skal være en fredsnasjon i den grad av å bruke fredsbevarendestyrker internasjonalt.

Den form for missiler er heller ikke ett offensivt våpen, men ett veldig perfekt beskyttende våpen mot båt itilfelle for krig.

Hvorfor er vi onde av å selge den type våpen. Og det blir feil å skylde på at vi selger for mye våpen pga det er så få mennesker som bor i lite land. :)

Sondre svarer:
Jeg sier ikke at vi er onde, men at vi sliter litt som fredsnasjon. Mer våpen gir ikke mer fred.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hadde du enda vært sagt vi var onde. Tre stjerner. Det er slik nasjonalistisk vingling som gjorde at jeg meldte meg ut av MDG.

Sondre svarer: Nasjonalistisk vingling?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

sondre… dette har jeg sagt noe om før…

skal vi ha et forsvar så skal vi ha en våpenindustri
i tilfelle skal den være bedre enn de andres fordi vi ikke kan konkurrere på pris….pga kostnadsnivå…

forskning og utvikling koster – derfor må vi selge til utlandet – fordi det norske forsvaret har ikke penger….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis du mener vi ikke skal lage\selge våpen, skal vi heller ikke ha noe forsvar da? Eller skal vi forsvare oss med kjøkkenkniver under en eventuell invasjon?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg må si meg enig her. Om ingen hadde produsert våpen hadde det vært vanskelig å stelle i stand krig.
Nå har norge bestemt seg for å ha et forsvar, og en egen våpenindustri gir jobber i lander i stedet for i andre land. Jeg synes likevel det er problematisk at vi eksporterer våpen til andre land som går inn i konflikter som vi ikke kan stå for (eksempelvis USA i IRAK).
Vi vil selvsagt tape penger på å fjerne våpenindustrien, men jeg fatter ikke at folk vil ha kreative, talentfulle folk til å lage mer jævelskap når det er så mange andre problemer å løse i verden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott at dere tar tak i dette! Sjekk forøvrig ut kampanjen Changemaker har på akkurat dette: https://www.questback.com/kirkensndhjelp/c5hbku1j4b/

Sondre: Takk for lenke og bra slagord: “Det er typisk norsk å tjene penger på krig”, men hver gang jeg prøvde å registrere meg, kom det opp “Please enter an emailaddress” selv om jeg skrev inn e-postadressen min.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00