av Sondre Båtstrand | mars 2, 2009  

Ta ansvar, mann!

Psykiater Dag Coucheron skriver om “kvinnelig voldsutøvelse” i Dagsavisen 25. februar. Han beskriver en virkelighet der undertrykte og ellers tafatte menn tyr til fysisk vold mot sine kvinnelige partnere, og spør: “Hvem har skylda? Hvem kastet den første stein? Hva er det for et samfunn vi har skapt?”
Coucheron later til å sikte til likestillingen. Det er ikke lenger sikkert mannen i et heterofilt forhold tjener mer enn kvinnen, og det forventes at mannen er mer “kvinnelig”, han skulle altså “tatt ansvar, vasket gulv, ryddet i skapene og vasket doene”, ifølge Coucheron. Det er slike forventninger mannen ikke lever opp til og derfor blir utsatt for kritikk av kvinnen. Stakkars…
Jeg opplever innlegget som et forsøk på å forstå vold i nære relasjoner, men det blir helt feil å generalisere frem en kollektiv “kvinnelig” skyld for menns vold mot kvinner. Her blander psykiateren kortene: Ja, det finnes psykisk vold i parforhold, og ja, det finnes fysisk vold også, men Coucheron etterlater et inntrykk av at menn ikke bruker psykisk vold, kun fysisk, og da som en reaksjon på psykisk undertrykkelse. Coucherons tilfeldige utvalg av sitater underbygger fint lite. Det er mulig Coucheron beskriver ett (eller flere) konkret(e) forhold, men det blir uansett feil å generalisere slik han gjør.

Coucheron later til å savne tradisjonelle kjønnsroller, der mannen tjener penger, mens kvinnen steller barn og hjem og vasker doene. Coucheron beskriver i sitt innlegg et samfunn der tidligere mannsdominerte arenaer har blitt invadert av kvinner slik at hele samfunnet blir kvinnedominert. Mennene Coucheron skriver om viser derimot ingen interesse for tradisjonelle “kvinneting” som barnepass, vask og ansvar. Psykiateren går således inn i en tradisjon der idealet er adskilte manns- og kvinnekulturer, et gjensidig utelukkende motsetningspar med klar hierarkisk struktur. Dette er et ideal som har gjennomsyret samfunnet i mange år, og som først de siste tiårene er i ferd med å slippe taket om Norge. Men selv om jeg i likhet med Coucheron inngår i kategorien “menn”, kjenner jeg meg ikke igjen i hans virkelighetsbeskrivelse. Jeg føler meg ikke “kastrert” når jeg vasker doen hjemme. Vasking er ikke kjønnsbestemt!

Debatten om menns vold mot kvinner bør ikke bli en debatt om hvem som vasker doen, men en debatt om tiltak mot vold. I 2007 avdekket en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress at hver tredje person som søker om hjelp for volds- og aggresjonsproblemer avvises grunnet mangel på behandlingstilbud. Regjeringen har lovet etablering av «et landsdekkende hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere” og bør følge opp det løftet. Miljøpartiet De Grønne vil ha Alternativ til vold i samtlige fylker. Det vil være bidrag til å skape et bedre samfunn.
Og fortsatt er det slik at menn i gjennomsnitt gjør langt mindre husarbeid enn kvinner. Til det er det bare å si: Ta ansvar

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Et eksempel:
En kvinne, enslig forsørger tul to barn, ønsker å jobbe og har en deltidstilling fordelt på tre fulle ukedager i arbeid.

Hun har sine “sykedager” pr år og hver av sine to barns sykedager pr år og derav yter hun ovenfor sin arbeidsgiver og dennes klienter en svært dårlig dekket stilling.

Er dette bra for samfunnet ?
Gir dette rom for at menn kanske føler seg mer tråkket på enn faktisk likestillet ?
Viser dette kvinnekampens egoisme på fler måter enn av kvinnen ønsker å jobbe fordi hun faktisk ikke ønsker jobben med å oppfostre barn ?
Er dette et bilde på vårt “i pose og sekk” samfunn med stadig mer “likestilling” som i praksis fostrer både dårlige kvalitet på arbeidstokken samt en samfunnsmoral som rakner fortere en vannet spretter av ei feit gås ?

Det finnes nok paraleller til mannens kollaps (kvinnens også) og derav et stadig økende trykk på voldelige tendenser både fysisk og psykisk i dagens samfunn både i og utenfor hjemmets lune vegger….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for kommentar, Cata. Sent svar fordi jeg har vært på grønt landsmøte i Lofoten (Stopp oljeinustrien!.

Jeg mener ikke at likestilling handler om å gjøre kvinnerollen til en mannsrolle. Jeg mener alle må yte mer omsorg (tradisjonelt kvinnerolle), og jeg vet at mange menn gjerne vil bidra mer. f.eks. i samvær med barn.

Fortsatt gjør kvinner i gjennomsnitt langt mer husarbeid enn menn gjør i gjennomsnitt. Omsorgsyrker er lavere lønnet enn “harde yrker”, og når Norge har et ekstremt kjønnsdelt arbeidsmarked, fører det til at kvinner i gjennomsnitt tjener 85 % av det menn i gjennomsnitt tjener.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skjønner egentlig ikke hva Dag Coucheron vil med kronikken sin.

Ja, det er utvilsomt mange menn som må ta ansvar og gjøre mer husarbeid.

Når det gjelder vold i hjemmet så må vi løfte debatten et hakk opp og spørre hvorfor menn slår. Menn lider faktisk (de også!) pga urimelige kjønnsidealer og kjønnsroller som blir prentet inn i dem fra de er små. Og jeg er overbevist om at det er en sammenheng mellom at menn slår og at menn liksom ikke har lov til å være følesesmennesker. Mange menn har livslang trening i å undertrykke følelsene sine for til enhver tid å opprettholde en hard fasade. Når det er slik er det ikke rart noen menn tyr til vold. Og det må det være lov til å si uten å bli beskyldt for å unnskylde vold mot kvinner, som selvsagt aldri kan aksepteres. La mannen få lov til å være myk!

Menns vold mot menn er forøvrig også et samfunnsproblem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du har helt rett. Vold rammer både kvinner og menn, og jeg er enig i at det å fortrenge følelser ikke er en helt sunn strategi. Ja til et mykt samfunn :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da tar jeg ganske mye ansvar :)

Jeg rydder, vasker, støvsuger, skaffer mat (høsten), hugger ved, lager mat, og betaler regningene.

Jeg dør ikke av å gjøre ting jeg føler at jeg ikke passer til, eller føler er helt feil for meg.
Men gjør gjerne annet nyttig i stedet

Jeg liker best tungt fysisk arbeid, med svette og økende muskelkramper når kvelden kommer. Jeg skal ikke legge skjul på det. Man føler seg både ut og oppladet etter slike dager. Herlig!

Heller en hel dag med tungt skogsarbeid enn en halvtime med husarbeid.

Heldigvis er ingen like!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dessuten er jeg sikker på, og håper at dette med vold mellom kvinne og mann, den ene eller den andre veien er et kapittel som slutter om få generasjoner.

Vold mellom to menn er det naturen som styrer, og vil trolig fortsette så lenge genene tillater det. Rivalisering er normalt hos alle arter.
Det er instinkt, og kan i liten grad treneres.

Mens blind vold og vold avlet av gjengmentalitet er et resultat av miljø, og manglende oppfølging fra samfunnet. Det kan ikke forsvares.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bra at du tar ansvar, Kristian!

Jeg er ikke enig i at vold mellom menn er mer naturlig enn ikkevold menn imellom. Rivalisering er én ting, vold er noe annet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00